Photos

Julemotiv fra Hunan, Kina, ca. 1910

I arkivet etter NMS lysbilde- og filmsentral har vi funnet et julemotiv i to varianter, både som lysbilde på 8 x 8 cm glassplate og som postkort.

 • Published: 2013-11-13

The sailing ship Elieser

The sailing ship "Elieser", built and owned by NMS for transportation of missonaries, was launched in Bergen harbor 23 May.

 • Published: 2011-02-16

Document of the month - September 2009

The Document of the month - September 2009 is a photo by Per Arne Aasen, taken in Cameroon, 1960.

 • Published: 2009-12-29

Barna på misjonsmarka: hvem var de?

I anledning av at Studentsamskipnaden i Stavanger har tatt i bruk sitt nye bygg med studenthybler (SIS-bolig) her på Misjonsmarka, har Det Norske Misjonsselskap og Misjonshøgskolen gått sammen om å gi et bilde i gave. En stor forstørrelse preget på plexiglass er gjort i stand, og det vil snart bli montert i byggets inngangsparti. Bildet er tatt i første del av 1950-tallet, og midt på bildet er også noen barn å se. Nå undres vi på hvem disse barna er.

 • Published: 2009-10-03

A newly received collection

A few days ago Judith Kvangarsnes (b. Akslen) visited the Missison Archives with the purpose of transferring parts of her photo collection.

 • Published: 2009-08-11

Carte-de-visite style portraits

MHS Mission Archives has quite a few of the so-called carte-de-visite style portrait photos (the format is sometimes abbreviated "CdV"), attached to hard paper cards with the imprint and logos of the photographer.
 • Published: 2008-03-28

A color slide from Cameroon

The image on the banner is a manipulation of two independent photos: a scanned color slide from the Olaf A. Ellingsen Cameroon collection, and a digital photo of a sample paper frame.

Slides constitute a considerable amount of of the photo collection at the Mission Archives.

Motivet på banneret er en manipulasjon av to uavhengige fotografier: et skannet fargelysbilde fra Olaf A. Ellingsens billedserie fra Kamerun og et digitalt bilde av en tilfeldig valgt lysbilderamme av papp.

Lysbilder (dias) utgjør en betydelig del av fotosamlingen i Misjonsarkivet.

 • Published: 2008-03-02

"Strandleiren, Sola" - a NMS camp site near Stavanger airport

"Strandleiren" was established as a Christian camp site for young peolpe in the late 1940s by Racin Kolnes (NMS missionary in China 1925-1947). In 1959 the property was transferred to NMS ownership.
"Strandleiren" ble etablert av Racin Kolnes (NMS misjonær i Kina 1925-1947) på slutten av 1940-tallet som et kristent leirsted for ungdom. I 1959 overtok NMS eiendommen.
 • Published: 2008-03-01

Photos from Japan by Anna Magni Larsen

Anna Magni Larsen (b. 1953) has served for several years as NMS missionary in Japan. We have so far received only a small part of her large collection of photographs. A few samples are presented here.
 • Published: 2008-02-01

The grave of Bernt Lie in Madagascar

Bernt Lie (1846-1894), a dentist, served in Madagascar. Even though he was not sent by the Norwegian Missionary Society, the Malagasy regarded him as a missionary. His grave is in Antananarivo, Madagascar.
 • Published: 2008-01-13

Aagot Kjeldseth rides a filanjana (palanquin), Antananarivo, Madagascar, ca.1896

Archive reference: Album A01-Ma-062
The photo is published in the IMPA database.
 • Published: 2007-05-10

Johan Kjelvei's motor vehicle, a Dodge 1923 model

Archive reference: A-187MP_0013
 • Published: 2007-05-10

Group portrait from Hong Kong

Archive reference: Album A-133 Ho, SABIEL, film 28/12
 • Published: 2007-05-10

"Kirken i Sirabe. Rosaas"

Archive reference: IMP-NMS-A215-1833
 • Published: 2007-05-10

"Blinde barn på kirkevei" [Blind children on their way to church]

Archive reference: NMS-China 1900-1950, #351.
 • Published: 2007-05-10