Our aim is to preserve and make available archival material from the Norwegian Mission Society (NMS) and related ministries, people and places.

News

Misjonsarkivet i VID historiske arkiv

Misjonsarkivet ble med da Misjonshøgskolen fusjonerte inn i VID vitenskapelige høgskole 1. januar 2016. Nå er vi en del av VID historiske arkiv.

Article by Sigmund Edland about missions in Madagascar at the end of the 19th century

Title:

"Blei Det Norske Misjonsselskap sine visjonar for arbeidet på Madagaskar hemma av teologisk strid i dei norsk‐amerikanske samarbeidskyrkjene på slutten av 1800‐talet?
[Were the visions of the Norwegian Mission Society for the work in Madagascar inhibited by theological controversies in the cooperating Norwegian‐American churches towards the end of the 19th century?]"

Diplom for bidrag til Norges Dokumentarv

Sammen med 29 andre fikk Misjonsarkivet sitt diplom for innlemmelsen i Norges Dokumentarv av stiftelsesprotokollen for NMS. Dette skjedde på et arrangement i Oslo 2. desember 2014 i regi av Kulturrådet.