Misjonsarkivet i VID historiske arkiv

Misjonsarkivet ble med da Misjonshøgskolen fusjonerte inn i VID vitenskapelige høgskole 1. januar 2016. Nå er vi en del av VID historiske arkiv.

VID historiske arkiv har to avdelinger: Misjonsarkivet og Diakoniarkivet.

Misjonsarkivet holder fortsatt til på samme sted, altså ved VID vitenskapelige høgskole, studiested Misjonshøgskolen, Stavanger.

Diakoniarkivet, som foreløpig består av materiale fra Diakonhjemmet (stiftelsen og høgskolen), holder til i Oslo. Arkivmateriale fra tidligere Diakonhjemmet, avdeling Sandnes, er overført til Stavanger. Det arbeides med å bevare arkiv fra Haraldsplass og Betanien i Bergen, og etter hvert kommer også materiale fra Diakonova i Oslo som overtas av VID i januar 2017.

VID historiske arkiv benytter felles postmottak: post@vid.no

For ytterligere informasjon ta kontakt med:

Gustav Steensland, arkivleder

e-post: gustav.steensland@vid.no

mobil: 90 17 36 43 

Publisert: 2016‑07‑01