Diplom for bidrag til Norges Dokumentarv

Sammen med 29 andre fikk Misjonsarkivet sitt diplom for innlemmelsen i Norges Dokumentarv av stiftelsesprotokollen for NMS. Dette skjedde på et arrangement i Oslo 2. desember 2014 i regi av Kulturrådet.

Se reportasje på nettsiden til Det Norske Misjonsselskap.

Diplomet er også vedlagt nedenfor.

Diplom, Norges Dokumentarv, 2014-12-02. Skanning: Bjørg Bergøy Johansen, Misjonsarkivet.[ Klikk for større versjon ]
Publisert: 2014‑12‑11