UNESCO Memory of the World: protokollen fra stiftelsen av Det Norske Misjonsselskap i 1842

Kulturrådet er sekretariat for komiteen for nominasjoner til Norges dokumentarv, som er en del av UNESCOs Memory of the World-register. I 2014 ble protokollen fra stiftelsen av Det Norske Misjonsselskap (NMS) i Stavanger i 1842 nominert og innlemmet i Norges dokumentarv.

Protokollen omfatter årene 1842-1864, og de første tolv sidene inneholder referatet fra stiftelsen av NMS i 1842.

Protokollens omslagsside. Foto: Misjonsarkivet, 2014.[ Click for larger version ]
Protokollen, side 1. Foto: Misjonsarkivet, 2014.
Protokollen, side 2-3. Foto: Misjonsarkivet, 2014.
Protokollen, side 4-5. Foto: Misjonsarkivet, 2014.
Protokollen, side 6-7. Foto: Misjonsarkivet, 2014.
Protokollen, side 8-9. Foto: Misjonsarkivet, 2014.
Protokollen, side 10-11. Foto: Misjonsarkivet, 2014.
Protokollen, side 12 (til venstre). Foto: Misjonsarkivet, 2014.

De 12 sidene i PDF-format er lagt ut nedenfor.

Se katalogreferanse i Arkivportalen.

Stiftelsen er bl.a. beskrevet i historieverk utgitt av NMS og Misjonshøgskolen:

  • Det norske misjonsselskaps historie i hundre år, Stavanger 1943. Bidrag av John Nome i bind 1. Se utdrag i PDF-versjon nedenfor.
  • I tro og tjeneste : Det norske misjonsselskap 1842-1992 / redaktør Torstein Jørgensen, Stavanger 1992. Bidrag av Torstein Jørgensen. Se utdrag i PDF-versjon nedenfor.

Omkring 1970 redigerte dr. Ludvig Munthe, lærer ved Misjonsskolen, en avskrift av navnene på alle konstituentene som var til stede på stiftelsesmøtet. Han noterte også hvilke menigheter i Den norske kirke delegatene kom fra. Halvor Hovland, litteratursekretær i NMS, sendte listen ut i et rundskriv til de aktuelle prestegjeld. Se PDF-vedlegg nedenfor.

Ved 50-årsjubileet for NMS i 1892 var noen av konstituentene fra 1842 med, og de ble fotografert.

Konstituenter fra stiftelsen i 1842 som var med på NMS 50-årsjubileum i 1892. Foto: ukjent. Kilde: Misjonsarkivet, organisasjonsarkiv nr. 1045.

På den opprinnelige passe-partout står det: ""De 9 av Det Norske Misjonsselskaps stiftere, som ved dets jubilæum i 1892 endnu levede og var fremmødte. Sittende (fra venstre til høire): H. Hansen. N. Davidsen. G. Salvesen. O. A. Ølfarnes. Sittende (fra venstre til høire): O. T. Sandvig. Ommund Thu. A. Isachsen. P. Frøiland. Chr. Reime."

Stiftelsesmøtet i 1842 fant sted i Josefinestiftelsens hus. Her er noen bilder av eldre og nyere dato:

Josefinestiftelsens hus i Kongsgaten i 1918. Foto: Gunnar Wareberg. Statsarkivet i Stavanger, privatarkiv nr. 156.
Josefinestiftelsens hus, ca. 1947-1963. Foto: ukjent. Kilde: Misjonsarkivet, organisasjonsarkiv nr. 1045.
Josefinestiftelsens hus, 2014. Foto: Jostein Nordin. Kilde: Misjonsarkivet.
Minneplakett på Josefinestiftelsens hus satt opp i 1992 av NMS og Fortidsminneforeningen. Foto: Jostein Nordin, 2014. Kilde: Misjonsarkivet.

Les mer om Josefinestiftelsen på disse nettsidene:

Published: 2014‑11‑19