Julemotiv fra Hunan, Kina, ca. 1910

I arkivet etter NMS lysbilde- og filmsentral har vi funnet et julemotiv i to varianter, både som lysbilde på 8 x 8 cm glassplate og som postkort.

Lysbildet har en tekst på rammen: "Kina. Juledag i Hunan", og det ble produsert av "Worm-Petersen, fotograf, Kristiania".

Foto: ukjent. Reprofoto: Worm-Petersen. Motivet er fra Hunan, Kina, ca. 1910. Kilde: Misjonsarkivet, arkiv A-1045 NMS lysbilde- og filmsentral.[ Click for larger version ]
Motivet fra lysbildet ovenfor.

Postkortet, som var laget hos "Norsk Lystryk & Reproduk-Anstalt, Kr.a", har påtrykt med rød skrift: "Juledag paa en missionsstation i Hunan, China". Det er poststemplet "23 XII 13", altså 23. desember 1913 på Odnæs postkontor i nåværende Nordre Land kommune. Adressaten er "Hr. H. Andresen og frue, Gjøvik", og innholdet er: "En velsignet Julefest og godt nytaar tilønskes Eder fra søster Karine".

Postkort, 1913.
Tekst- og adresseside, postkort, 1913

Fotografen er ukjent, og vi kjenner foreløpig ikke til originalbildet som ble brukt da Worm-Petersen laget lysbildet. Motivet viser en forsamling av ukjente kinesere, samt to menn i europeiske klær. På balkongen står antakelig Nils Mikkelsen Arnetvedt (1846-1935), og nede mot høyre etter alt å dømme Johan Andreas Olsen Gotteberg (1872-1955). Basert på deres tjenestesteder på NMS sitt misjonsfelt i Kina er bildet antakelig tatt enten i Changsha eller Yiyang omkring 1910.

Published: 2013‑11‑13