Det Norske Misjonsselskaps hovedadministrasjon på Arkivportalen

Vi har nå publisert viktige serier fra arkivet til NMS hovedadministrasjon i Stavanger. Den maskinskrevne katalogen er ført inn i databasen ASTA, og materialet omfatter i hovedsak perioden 1842-1920. Se visningen på Arkivportalen.

Arkivportalen er et nettsted for visning av materiale fra både offentlige og private arkivinstitusjoner i Norge. Siden midten av 1990-tallet har Misjonsarkivet benyttet det samme digitale katalogiseringsverktøyet som Arkivverket, nemlig ASTA ("arkivsystem til alle"). Programvaren og databasen for Misjonsarkivet ligger nå hos KulturIT på Hamar.

Publisert: 2013‑07‑03