Bøker av Sven Wisløff Nilssen i PDF-versjon

Vi har nå skannet og publisert PDF-versjoner av tre av Sven Wisløff Nilssens bøker, utgitt 1947, 1948 og 1951. Se vår nettside for presentasjon av "printed material".

Originalene er hentet fra arkivet etter Det Norske Misjonsselskaps forlag, og referansen i Misjonsarkivets ASTA-base er MHS/A-1045/X/Xf. Seriekode X står for "egenproduserte trykksaker" i allment arkivskjema, og underserie Xf har vi satt av for publikasjoner fra forlaget. Løpenummer er de samme som ble benyttet i forlagets arkiv. Hovedregelen har vært å ta vare på tre eksemplarer av hver bok.

[ Klikk for større versjon ]
[ Klikk for større versjon ]
[ Klikk for større versjon ]
Publisert: 2012‑11‑14