Sven Wisløff Nilssen: "På kinesiske vinger" (1951)

Sven Edvin Wisløff Nilssen (1911-1960) var misjonsprest for NMS i Hunan fra 1936-1950. Boken "På kinesiske vinger" ble utgitt på Misjonsselskapets forlag i Stavanger i 1951. Den er registrert i Bibsys.

Se vedlagt PDF, med søkbar tekst.

Forside (omslag)[ Click for larger version ]
Bakside (omslag)[ Click for larger version ]
Published: 2012‑11‑14