Sven Wisløff Nilssen: "I fedrelandets tjeneste" (1948)

Sven Edvin Wisløff Nilssen (1911-1960) var misjonsprest for NMS i Hunan fra 1936-1950. Boken "I fedrelandets tjeneste" ble utgitt på Misjonsselskapets forlag i Stavanger i 1948. Den er registrert i Bibsys.

Se vedlagt PDF, med søkbar tekst.

Forside[ Click for larger version ]
Bakside[ Click for larger version ]
Published: 2012‑11‑14