Sven Wisløff Nilssen: "Den unge leopard" (1947)

Sven Edvin Wisløff Nilssen (1911-1960) var misjonsprest for NMS i Hunan fra 1936-1950. Boken "Den unge leopard" ble utgitt på Misjonsselskapets forlag i Stavanger i 1947. Den er registrert i Bibsys.

Se vedlagt PDF, med søkbar tekst.

Forside[ Click for larger version ]
Published: 2012‑11‑14