Letter and photos from Sigrid Valen, Valevåg, Norway, 1 February 1961

Around 1990 a letter was found in the administration offices of the Norwegian Lutheran Mission (NLM) in Oslo.The letter was handed over to Trygve Bjerkrheim, and having seen the content he decided to forward it to some friends in the Norwegian Mission Society (NMS), namely Ingrid and Per Aasen. Shortly afterwards, 21 June 1990, Ingrid sent the material to chief archivist Nils Kristian Høimyr, NMS Archives, Stavanger.

The original letter had been sent by Ms. Sigrid Valen to Ms. Rut Wilhelmsen, editor of "Blåveisen", the children's magazine of the NLM. Excerpts of the above mentioned correspondence are found below with annotations in square brackets.

Sigrid Valen's letter, 1961-02-01:

<quote>

Valevåg 1-2-61

Kjære frk Rut Wilhelmsen, Oslo

Mange takk for at De har sendt mig "Blåveisen" for ett halvt år.

Som medlem av L.M.F. [Lærerinnenes Misjonsforbund] er jeg jo interessert i alle misjoner. - Også Norsk Misjonssamband. - Og jeg skulle så gjerne prøve at gjøre noe for at skaffe tingere til dette gode barnebladet. Men jeg er så gammel nå, jeg orker ikke så meget. Jeg har i noen år hatt en liten jenteforening for N.M.S. - Men ikke i vinter.

På Tittelsnes er der en småjenteforening for Norsk Misjonssambandet [sic]. Lederen er fru Kristine Røkenes. - Hun ville sikkert være ivrig for at skaffe tingere til "Blåveisen". En av småjentene her heter Margrethe Valen. Hun holder det. Har av og til lest i det på foreningen her. -

Men nå blir De vel forskrekket over bildene jeg sender. Håper De ikke vil ha imot det. -

Det ene er av mine foreldre - misjonærene Arne og Dorthea Valen. Tatt på deres sølvbryllupsdag i Stavanger 1901. - Deres mor [i.e. the mother of Rut Wilhelmsen] husker dem kanskje. Jeg har skrevet minner om mine foreldre. Misjonsselskapet emner at utgi deres biografi når de finner en misjonær som kan utarbeide det. Der har jeg fortalt meget om Deres besteforeldre Frønsdals vennskap og godhet mot mine foreldre.

Det andre fotoet er av min bror Fartein og mig. Det var tatt i 1938 av vor hushjelp. - Bare ett [sic] amatørbilde - sånn fra hverdagen. -

Fartein var en from kristen. Han fikk prøve meget fordi han brøt en ny vei i musikken. - Men han hadde sitt feste i sin tro på Jesus. - Engang sa han til mig da han talte om sine trengsler: "Jeg er ikke bitter, men bedrøvet." - Til sommeren utkommer professor Olav Gurvins bok om Fartein. På Harald Lyches Forlag. Jeg skrive [sic] og minner om ham.

Jeg sender kr. 3 i frimerker for resten av 1961 [i.e. payment for subscription to "Blåveisen" for the second half of the year].

Vil gjerne be Dem hilse deres søster misjonæren Bjørg Wilhelmsen. Og Deres mor på Nestun.

Hjertelig hilsen

Deres

Sigrid Valen

<end quote>

Trygve Bjerkhreim's letter, 19[90]-05-17

<quote>

Oslo, 17. mai a. D. 19[90] [the copy of the letter has been cut along the margin, hiding the last two digits of the year]

Kjære Ingrid - og Per!

Forsonande fred!

[...]

Da blir du vel forundra over vedlagde bilete og brev. - Brevet er skrive til Blåveisens dåværande redaktør Rut Wilhelmsen (nå død) av Fartein Valen's søster, Sigrid, som la ved to historiske bilete. Kvifor ho sende dette til Rut W., veit eg ikkje. Men dei kom over dette i arkivet i Grensen 19.

Eg synes dette er verdfulle saker, ikkje minst hennar vakre omtale av brorens Kristus-tru.

Eg kunne gjerne ha laga noko utav dette til eit blad. Men synes både biletstoffet og hennar omtale av komponisten må vera meir verdfullt for N.M.S. og at det derfor er rett å senda det dit.

Så kom eg på å høyra med dykk to om de er samde i mi vurdering og i tilfelle vil senda dette til Stavanger. [...]

<end quote>

Ingrid Aasen's letter, 1990-06-21

<quote>

Løten 221. juni 1990

Kjære Nils Kristian!

Jeg fikk tilsendt et brev og noen foto ang. fam. Arne Valen fra Bjerkhreim, og som han ber meg videresende til Stavanger, og da er vel du den rette å sende dette til. Du er sikkert glad for alt du får til ditt kjære arkiv. En annen sak er om du kan finne noen til å skrive en biografi om Arne Farteinsen Valen. [...]

<end quote>

Fartein and Sigrid Valen, 1938. Photo: [postcard "Agfa"; reproduction?] Unknown. Source: Mission Archives[ Click for larger version ]
Arne Farteinsen and Dorthea Valen, 1901. Photo: [reproduction?] Margit Petersen A/S, Haugesund. Source: Mission Archives
Published: 2012‑07‑20