Arkivenes dag 2011 -- Tema: "Protest"

Arkivenes dag er et årvisst arrangement i Norden, og også i år foregår det lokale arrangementet ved Statsarkivet i Stavanger.

Dato: LØRDAG 12. NOVEMBER

Tidspunkt: kl. 10-14

Sted: Bergelandsgaten 30

Misjonsarkivet deltar med et kåseri v/arkivleder Gustav Steensland: "Historien om den knivstukne andaktsboken fra Madagaskar", dvs. om martyren Rainivony.

For komplett program, se vedlagte PDF-dokument.

Publisert: 2011‑11‑08