Ressurser for slektsforskning

Misjonsarkivets nettsider inneholder utvalgte personopplysninger og viser noen familierelasjoner. Bortsett fra i de tilfeller vi har inngått avtaler med nålevende personer, inneholder våre lister bare informasjon om avdøde personer.

Den viktigste kilden til informasjon er å finne på siden NMS: People & Places.

Publisert: 2011‑02‑13