Avlevering og deponering

Avtaler og kontrakter når Misjonsarkivet mottar materiale er et viktig anliggende. På  basis av standardversjoner mottatt fra Statsarkivet i Stavanger, har vi utarbeidet kontrakter for både avlevering og deponering av arkivmateriale hos oss.

Generelle vilkår

  • Misjonsarkivet kan stille betingelser for ordning, listeføring og emballering av materialet før det mottas.
  • Utgifter til emballering og forsendelse dekkes av skaper eller giver av materialet.

Avlevering

Avlevering innebærer at tidligere eier overfører eiendomsretten til Misjonsarkivet. Det kan likevel tas hensyn til vilkår og ønsker som giveren vil ha med i avtalen. Misjonsarkivet kan så gjøre materialet tilgjengelig for brukere.

Deponering

Deponering innebærer at eier får oppbevare arkivmaterialet hos Misjonsarkivet. Avtalen angir de betingelser eieren setter for bruk av materialet. Om materialet ikke kreves tilbakelevert innen 25 år, anses det som avlevert.

Forsendelse av dokumenter m.v. til Misjonsarkivet

  • Vi anbefaler at arkivmaterialet sendes i registrert postpakke.
  • Når det er tale om store mengder, kan alternative fraktmåter avtales.
  • I særskilte tilfeller kan Misjonsarkivet besørge henting av materialet.

Forsendelse av elektronisk arkivmateriale

Misjonsarkivet abonnerer på filserver hos You-Send-It, og med den tjenesten kan vi sende og motta inntil 2GB i hver sending. Se omtale under > Bestilling og leveranser.

Publisert: 2011‑02‑13