Gjenfinningsmidler

Enhver som bygger opp et arkiv eller samler dokumenter (tekst, bilder, film, osv.) for et eller annet formål, vil ha behov for hjelpemidler til å finne fram i materialet.

Her vil vi vise til Misjonsarkivets gjenfinningsmidler, men også komme med forslag til hvordan arkivskapere (virksomheter og enkeltpersoner) kan utarbeide egnede gjenfinningsmidler.

Kataloger og lister

Misjonsarkivets kataloger er å finne i trykte utgaver på vår lesesal.

Vi har også noen lister over brev og rapporter, slik at det er enklere å finne enkeltdokumenter i arkivene.

Publisert: 2011‑02‑13