Møte med kulturministeren

Tirsdag 16. februar var kulturminister Anniken Huitfeldt på besøk i Stavanger for å få et bredt inntrykk av kulturlivet her i regionen. Misjonsarkivet var blant de mange kulturinstitusjonene i Rogaland som var invitert til en samling på Rogaland Teater fra kl. 1100-1300.

I tillegg til arkivleder Gustav Steensland var også høgskolerektor Knut Holter med på møtet. Kulturministeren innledet og inviterte hver deltakende institusjon til å presentere seg selv og sine satsingsområder.

Arkivleder ga følgende orientering:

Misjonsarkivet ved Misjonshøgskolen har en særpreget rolle og funksjon som kulturinstitusjon i Rogaland. Siden 1982 har vi framstått som et åpent forskningsarkiv med fokus på dokumentasjon av kristen misjonsvirksomhet. Vesentlige deler av vårt materiale har relasjon til Det norske misjonsselskap, som ble grunnlagt her i Stavanger i 1842. Organisasjonens givere, medarbeidere og utsendinger har bidratt til en folkebevegelse i Norge og etablering av lokale og livskraftige kirker i en rekke land verden rundt.

Misjonshøgskolen har tradisjonelt sørget for utdanning av norske misjonærer. Kunnskap om det kristne budskap har gått hånd i hånd med innsikt i ulike lands tradisjoner og religioner. Skolen er i stadig større grad et sted preget av kulturelt mangfold. Vi har studenter og doktorgradsstipendiater også fra mange av de land der NMS har og har hatt misjonsarbeid, og det er utviklet nye studieprogram med vekt på globalisering og tverrkulturell kommunikasjon. Misjonsarkivet er en ressurs for studier, undervisning, forskning og formidling. Vi har brukere fra inn- og utland. Vår lesesal benyttet jevnlig, og besøksstatistikken for vår nettside (mhs.no/arkiv) viser at den brukes på alle kontinenter hver eneste uke. Derfor har vi valgt engelsk som hovedspråk på internett, i tillegg til at nyheter og arkivsaker omtales til dels også på norsk og fransk.

En rekke doktorgrader og monografier har blitt laget med utgangspunkt i vårt arkivmateriale. Slektsgranskere vil ha opplysninger om familiemedlemmer, og det er etterspørsel etter fotografier (som vi har mer enn 400.000 av) og film til utstillinger, TV-program og oppslag i media for øvrig. For tiden holder vi for eksempel på med ordning av arkivene fra de norske skolene i Japan, Madagaskar og Kamerun. Vi regner med økt etterspørsel i lys av den oppmerksomhet som det nå er i relasjon til situasjonen før og nå for barn av nordmenn stasjonert i utlandet, kanskje særlig for misjonærbarna.

Gjennom en kombinasjon av 72 organisasjonsarkiver, 9 institusjonsarkiver og 241 personarkiver kan vi tilby en rikholdig dokumentasjon. Ved at Misjonsarkivet er lokalisert ved Misjonshøgskolen får vi også et positivt samvirke med den vitenskapelige kompetanse som finnes og utvikles ved skolen. Denne indre sammenheng mellom vårt materiales særpreg og skolens faglige profil lå til grunn for vår forespørsel om statlig driftsstøtte. Med basis i anbefaling fra Riksarkivaren ble første tildeling gitt med en halv million kroner i 2005. Siden 2006 har så Misjonsarkivet vært tilgodesett med en bevilgning over statsbudsjettet, under Kulturdepartementets kapittel 329 Arkivformål, post 78 Ymse faste tiltak. En million årlig, justert opp for prisindeks, gir et godt fundament for Misjonsarkivets videre drift. Misjonshøgskolen yter også et mindre tilskudd, og dermed kan vi satse langsiktig.

En del av vår langsiktige satsing innebærer samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er med i Fotonettverk Rogaland og i det nylig etablerte nettverket for ABM-institusjoner som tar vare på privatarkiver her i fylket. Via vår bruk av katalogprogrammet ASTA er vi med i samkatalogen for privatarkiver, og vi blir med i den norske arkivportalen når den blir lansert. Misjonsarkivet er også partner i International Mission Photography Archive (IMPA), en fotobase med nettportal, administrert av University of Southern California. IMPA har blant annet representanter fra Yale University, School of Oriental and African Studies at London University, samt tyske, og sveitsiske misjonsarkiver. Misjonsarkivets internasjonale profil blir også tydelig i vårt samarbeid med kirke- og misjonsarkiver i Kamerun, Madagaskar og Mali.

Vår bevaringspolitikk er tilgjengelig på vår nettside, og vår utfordring er nå å lage bevaringsplaner og komme med tiltak for å følge opp våre målsettinger. Og, om vi skulle gjøre Riksarkivets ord til våre, så kan vi si at vi blir her til evig tid!

Publisert: 2010‑02‑17