"Verd å verne" anno 1992

Med velvillig tillatelse fra Rogaland avdeling av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring har Misjonsarkivet fått anledning til å publisere en PDF-versjon av medlemsbladet "Verd å verne", 8. årgang, nr. 2, 1992. Her var fokus på Stavanger som misjonsby, og anledningen var 150-års jubileet til Det norske misjonsselskap.

Vi har valgt å skanne de 20 sidene med oppslag på to og to sider. Det vil framgå at vi har benyttet et brukseksemplar i vårt arkiv, for ved flere av bildene er det påført med håndskrift arkivreferanser til Misjonsarkivets samlinger.

Følgende artikler er å finne i bladet:

Torstein Jørgensen: "Stavanger som misjonsby"

Red.: "En vandring i misjonsbyen Stavanger - på 150-årsdagen lørdag 8. august kl. 14.00"

Erik Larsen: "Fra Øvre Strandgate via Verksgaten til Misjonsmarka"

Torstein Jørgensen: "Josephines stiftelse"

Kåre Dreyer Dybdahl: "Haugvaldstads Minde"

Johannes Borgenvik: "Solbakken"

 

Publisert: 2009‑11‑16