Barna på misjonsmarka: hvem var de?

I anledning av at Studentsamskipnaden i Stavanger har tatt i bruk sitt nye bygg med studenthybler (SIS-bolig) her på Misjonsmarka, har Det Norske Misjonsselskap og Misjonshøgskolen gått sammen om å gi et bilde i gave. En stor forstørrelse preget på plexiglass er gjort i stand, og det vil snart bli montert i byggets inngangsparti. Bildet er tatt i første del av 1950-tallet, og midt på bildet er også noen barn å se. Nå undres vi på hvem disse barna er.

Bildet er et postkort, signert fotografen, Olaf A. Ellingsen. Ifølge tidligere studenter, som begynte på Misjonsskolen i 1959, var det ikke lenger kyr som del av gårdsdriften. Bildet må derfor være tatt noen år tidligere.

Det ser ut til å være tre gutter her på hjørnet av murbygget fra 1914.
Foto: Olaf A. Ellingsen. Kilde: Kilde: Misjonsarkivet arkiv nummer A1113.
Postkortets bakside, med registeropplysninger fra NMS Lysbilde- og Filmsentral. Kilde: Misjonsarkivet arkiv nummer A1113.
Published: 2009‑10‑03