Forskning om misjonærbarnas historie

En gruppe forskere ved Misjonshøgskolen arbeider med en antologi om misjonærbarnas historie. En av bidragsyterne er Sigmund Edland.

Hans oppdrag er å studere utviklingstrekk ved Den norske skolen på Madagaskar. Da er det greit at arkivet fra denne skolen er ankommet til Misjonsarkivet. Arbeidet med å ordne og katalogisere dette materialet vil skje i nærmeste framtid.

Sigmund Edland i Misjonsarkivets lesesal. Foto: Gustav Steensland, 2009-09-15.
Publisert: 2009‑09‑18