Karikaturtegning fra 1960 av Henry Imsland

Vi har funnet en originaltegning med motiv fra Sør-Afrika. Det er fint om noen kan bidra med opplysninger om den anledning som motiverte Henry Imsland (1900-1981). Han var avistegner i Stavanger Aftenblad fra 1921 og helt fram til sin død.

Fra venstre: [på tronen:] Hendrik Frensch Verwoerd (1901-1966; statsminister i Sør-Afrika 1958-1966), Fridtjov Birkeli (generalsekretær i NMS), og Lauritz Wathne (landsstyreformann i NMS), Konrad Nordahl (LO).

Originalen er blitt limt på en kapaplate i Misjonsarkivet, MHS.

Som respons på vår henvendelse fikk vi den 3. august 2009 følgende opplysninger fra Vivi Aaslund, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek: "Det er LO-formannen Konrad Nordahl som er tegnet her. I 1960 ble det på oppfordring fra LO igangsatt en vareboikott mot Sør-Afrika i forbindelse med apartheid-politikken. Jeg fant også en liten notis i Arbeiderbladet at Misjonsselskapet dette året på sin generalforsamling i en resolusjon tok avstand fra apartheid i Sør-Afrika. Da kan det jo være i denne sammenhengen tegningen er laget."

Published: 2009‑07‑28