MHS radio advertisment anno 1996

From the MHS administration the Mission Archives recently received an audio cassette containing three radio advertisments for the school. Thus the first audio samples are available for download on our website.

Cassette cover. Scanning by the Mission Archives, 2009-02-28.

English:

From the MHS administration the Mission Archives recently received an audio cassette containing three radio advertisments for the school. Thus the first audio samples are available for download on our website.

The three Norwegian language soundtracks have the following contents:

1. [MHS, a school with an] international setting.
2. Missionary training [at MHS].
3. [Study programs in] theology and basic Christian studies.

Norwegian:

Nylig mottok Misjonsarkivet en lydkassett fra administrasjonen ved MHS, inneholdende tre radioreklamer for skolen. De er de første lydfiler tilgjengelige for nedlasting på vårt nettsted.

De tre sekvensene har følgende innhold:

1. "Internasjonalt miljø ..."
2. "Misjonærutdanning ..."
3. "Teologi/Kr.dom.gr.fag ..."

Reklamen ble produsert av firmaet ABSOLUT lyddesign 20. september 1996. Konvertering til MP3-format ble utført av Misjonsarkivet 28. februar 2009.Published: 2009‑02‑28