Artikkel om misjon og misjonskvinner i Oppdal

Cand. philol. Inger Marie Ruud, universitetsbibliotekar ved Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap, Universitetet i Oslo, har skrevet en artikkel om misjonsinteressen i Oppdal, Sør-Trøndelag.

"Hvilestunder fra Døgnlivets Krav" - Misjon og misjonskvinner i Oppdal gjennom 150 år er tittelen på Ruuds artikkel, som er publisert i Kjell Haugland (red.),  Bøgda vår - Oppdal Historielag 2008, Oppdal 2008:61-72. Ingressen til artikkelen innledes som følger:

"En gang var det minst 12 kvinnemisjonsforeninger i arbeid rundt om i Oppdal, samtidig. Arbeid for misjonen var en sak som engasjerte, og som samtidig gav kjærkommen avkobling fra et travelt og slitsomt hverdagsliv."

Ruud var på besøk i Misjonsarkivet i sommer, og her fant hun blant annet noen av fotografiene som er brukt i artikkelen.

Publisert: 2008‑11‑25