Christmas card from king Olav V

A handwritten Christmas card from king Olav V is part of the archive from the Norwegian School, operated by the Norwegian Missionary Society in Madagascar. This collection arrived at the Mission Archives earlier this year.
Et håndskrevet julekort fra kong Olav V er en del av arkivet fra Den norske skolen, drevet av Det norske misjonsselskap på Madagaskar. Arkivsamlingen kom til Misjonsarkivet tidligere i år.

Front cover. Artist: Aksel Revold, Svolvær, 1959. Digital version by Mission Archives.
Back cover. Text: "Aksel Revold, Svolvær, 1959. 10 øre pr. kort går uavkortet til Norsk Forening til Kreftens bekjempelse, Kongensgt. 6, Oslo. H-139/441. Mittet. Printed in Norway."
The message. Digital version by Mission Archives.


Translation, line by line:

To all the children at the elementary school at Antsirabe
with all good wish-
es for a really
merry Christmas and for
a pleasant new year,
thanks for greetings and many
greetings to you all
from
Olav R [Rex]
"Til alle barna på barneskolen i Antsirabe
med alle gode ønsker om en riktig gledelig jul og for et godt nyttår, takk for hilsener og mange hilsener til dere alle
fra
Olav R [Rex]"

Published: 2008‑11‑05