A color slide from Cameroon

The image on the banner is a manipulation of two independent photos: a scanned color slide from the Olaf A. Ellingsen Cameroon collection, and a digital photo of a sample paper frame.

Slides constitute a considerable amount of of the photo collection at the Mission Archives.

Motivet på banneret er en manipulasjon av to uavhengige fotografier: et skannet fargelysbilde fra Olaf A. Ellingsens billedserie fra Kamerun og et digitalt bilde av en tilfeldig valgt lysbilderamme av papp.

Lysbilder (dias) utgjør en betydelig del av fotosamlingen i Misjonsarkivet.

A Douglas DC-6 operated by UAT - Union Aéromaritime de Transport. Photo: Olaf A. Ellingsen. Location: Cameroon. Source: MHS, Mission Archives. Collection: NMS Filmsentral.
Published: 2008‑03‑02