1998: Publication by Nils Kristian Høimyr: Book: Editor

Høimyr, Nils Kristian (ed.), Arne Høimyr : Dagbok fra Ivohibe på Madagaskar. Nils Kristian Høimyr, Stavanger, 1998. xiv, 86 p.

"Forord.

Dagboken som Arne Høimyr skrev i sin første periode på Madagaskar finnes i original i FLM arkivet (Den gassisk lutherske kirkens arkiv) på Isoraka, Antananarivo. Den ble mikrofilmet der. Mikrofilmen finnes i NMS Arkiv i Stavanger. Det er fra kopier av denne mikrofilmen Reidar Eriksen har skrevet ut teksten på datamaskin. Vi retter ham en stor takk for dette arbeidet. Nils Kristian Høimyr har satt inn bildene fra Arne Høimyrs originale fotografier. Fargebildet på forsiden av "Ravinala" og det av Ivohibefjellet er tatt av NKH i 1970-årene. Vignetter og tegninger er hentet fra Revue de Madagascar og boken Le petit continent av H. Rusillon, Paris 1933.

Vi har stort sett holdt oss til Arne Høimyrs skrivemåte. Vi håper at du som leser dagboken kan ha glede av det og kanskje få et innblikk i hvordan det var å være misjonær på Madagaskar like før den 2. verdenskrig og under denne.

Nils Kristian Høimyr, Stavanger 1998."

Published: 2008‑02‑27