Viktige etapper i Misjonsarkivets historie

1842:

NMS blir grunnlagt i Stavanger.

1842-1982:

Hovedadministrasjonens bortsettingsarkiv holder til i ulike lokaler i Stavanger.

1983:

Arkivet flytter til det nye fakultetsbygget ved Misjonshøgskolen (MHS).

1983-2007:

"NMS Arkiv" utvikles som et forskningsarkiv og ansvaret for driften deles mellom NMS og MHS. Etter en tid blir arkivet en seksjon ved MHS. Arkivets samling utvides med materiale fra NMS-kontorer i utlandet, NMS-kretser og regioner i Norge, personarkiver fra misjonærer og andre NMS-ansatte, samt med materiale fra andre organisasjoner og enkeltpersoner tilknyttet kristent misjonsarbeid i Norge og utlandet.

2008:

Navnet endres til "Misjonsarkivet" for å gjenspeile mangfoldet i det bevarte materialet.