Ressurser til bruk og behandling av arkivmateriale

Her presenterer vi tema, tips og forslag i forbindelse med oppbygging, ordning, avlevering og deponering av arkivmateriale.

Vi har også med tips og henvisninger til forskjellige områder der arkivmateriale kommer til nytte.

Avlevering og deponering

Avtaler og kontrakter når Misjonsarkivet mottar materiale er et viktig anliggende. På  basis av standardversjoner mottatt fra Statsarkivet i Stavanger, har vi utarbeidet kontrakter for både avlevering og deponering av arkivmateriale hos oss.

  • 2011-02-13

Ordning av arkiv

Systematisering og registrering av verdifullt materiale

[under utarbeidelse]

  • 2011-02-13

Regler og retningslinjer

Lover, forskrifter og andre bestemmelser for behandling og bruk av arkivmateriale

[under utarbeidelse]

  • 2011-02-13

Oppbevaring og konservering

Krav til emballasje og lagringsforhold

[under utarbeidelse]

  • 2011-02-13

Gjenfinningsmidler

Enhver som bygger opp et arkiv eller samler dokumenter (tekst, bilder, film, osv.) for et eller annet formål, vil ha behov for hjelpemidler til å finne fram i materialet.

Her vil vi vise til Misjonsarkivets gjenfinningsmidler, men også komme med forslag til hvordan arkivskapere (virksomheter og enkeltpersoner) kan utarbeide egnede gjenfinningsmidler.

  • 2011-02-13

Ressurser for slektsforskning

Misjonsarkivets nettsider inneholder utvalgte personopplysninger og viser noen familierelasjoner. Bortsett fra i de tilfeller vi har inngått avtaler med nålevende personer, inneholder våre lister bare informasjon om avdøde personer.

Den viktigste kilden til informasjon er å finne på siden NMS: People & Places.

  • 2011-02-13