Bevaringspolitikk

Misjonsarkivet har utarbeidet en bevaringspolitikk basert på avsnitt 2.2 i "Retningslinjer for arbeidet med privatarkiv", fastsatt av Riksarkivaren med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 14, med virkning fra 10. april 2002.

Vår bevaringspolitikk spesifiserer hva slags arkivmateriale vi tar sikte på å innlemme i vår arkivbestand samt de forhold som påvirker tilegnelsen av dette materialet.