Bestilling og leveranser, med tilhørende betingelser

VID historiske arkiv, avdeling Misjonsarkivet

Bestilling:

Vi mottar bestillinger per telefon (51 51 62 16 eller 51 51 62 17), brev, e-post eller ved besøk i våre lokaler.

Leveranse:

Misjonsarkivet har tilgang til Filesender via Uninett, og med den tjenesten kan vi både sende og motta store mengder data.

Sending av data fra Misjonsarkivet

 • Når en bestilling av digitale dokumenter overstiger det som er naturlig å sende som vedlegg til e-post, bruker vi Filesender.
 • Mottaker får så en e-post av oss med lenke, og en kan så laste ned filene innen en begrenset tidsfrist.

Mottak av store datamengder

 • Dersom det er behov, kan vi sende en lenke til vår konto på Filesender.
 • Brukeren får da mulighet til å laste opp filene, og så sendes det en e-post med lenke til Misjonsarkivet slik at vi kan laste filene ned hos oss.

Betingelser og priser ved bruk av vårt materiale:

 • Alle rettigheter tilhører VID historiske arkiv, Misjonsarkivet om ikke annet er angitt. Alle brukere må innhente en skriftlig tillatelse til å bruke materiale i offentlige utstillinger, aviser, blad og bøker.
 • Navn på arkivskaper, fotograf (om det er tilgjengelig) samt "Kilde: VID historiske arkiv, Misjonsarkivet", "Source: VID Historical Archives, Mission Archives" eller tilsvarende informasjon skal komme tydelig fram i publikasjonen.

Prisene gjelder fra 1. august 2016.

Kopiering og digitalisering av tekstbaserte arkivdokumenter:

 • Misjonsarkivet foretar vanligvis selv all kopiering, skanning eller fotografisk reproduksjon.
 • Papirkopier av dokumenter kan lages dersom originalens tilstand gjør det forsvarlig.
 • De fem første kopiene er gratis. Deretter kr. 4,- per kopi. Studenter betaler halv pris.
 • Levering på CD: kr. 50,- ved besøk, kr. 100,- for postsending.

Foto og fototjenester

Kopier på fotopapir

A5 kr. 60,- // A4 kr. 120,- // A3 kr. 260,- // Andre størrelser etter avtale.

Digitale bilder

 • Digital billedfil, tilsendt elektronisk: kr. 75,- per stk. for inntil 4 filer, videre kr. 50,- per stk.
 • Tillegg for hver forsendelse på CD/DVD: kr. 100,-
 • Om ikke annet er avtalt, leveres ubehandlede filer i 300 ppt oppløsning.

Arkivavgift per bilde (gjelder ikke privat bruk):

 • Forlag (bøker/lærebøker), tidsskrift, aviser: kr. 450,-
 • Internett: kr. 450,-
 • Reklame, annonser, plakater, interiørutsmykning: kr. 800,-
 • Fjernsyn: kr. 800,-

Andre formål etter avtale. Arkivavgift gjelder for en gangs bruk av foto. Avgiften kommer i tillegg til kopiprisen.
Fritak kan gis for foto til vitenskapelig bruk, arkiv- og museumspublikasjoner, lokalhistorisk litteratur utgitt av for eksempel historielag/ideelle organisasjoner, m.v.

Ekspedisjonsgebyr

Et gebyr på kr. 100,- kommer i tillegg dersom leveransen skjer med post (brev eller pakke).

Generelle bestemmelser

 • Foto må ikke publiseres uten kildehenvising. Fotografens navn skal offentliggjøres, samt eier/utlåner.
 • Arkivfoto og negativ lånes ikke ut. Bilder benyttet som trykkoriginal skal returneres etter bruk.
 • Vi tar forbehold om prisavvik i særskilte tilfeller.
 • Bildene blir normalt levert innen 3 uker. Ta kontakt om du ønsker ekspresslevering.

Betaling

Det sendes vanligvis faktura, men det er mulig å betale kontant eller med debetkort i Misjonshøgskolens ekspedisjon.