Publiserte fotoarkiv

Misjonsarbeidet samarbeider om fotoarkiv på internett. Lenkene nedenfor henviser til våre engelske nettsider.

 • International Mission Photography Archive (IMPA)
  • Her er det lagt ut noe over 1800 fotos fra Misjonsarkivet, og de aller fleste har motiv fra Madagaskar. Flertallet av bildene er hentet fra misjonærers negavtiver og fotoalbum, og de øvrige er fra billedsamlinger i ulike avdelinger i Det Norske Misjonsselskaps administrasjon i Norge.
  • Flere misjonsarkiv i en rekke land har bidratt til IMPA, og det er mulig å avgrense søk til en utvalgt institusjons bilder. Misjonsarkivets bilder er å finne under "School of Mission and Theology in Stavanger".
 • FotoWeb: aktuelle og historiske fotografier fra NMS som organisasjon
  • Her vises nærmere 5000 bilder samlet inn av avdelinger i NMS.
  • Foreløpig er bare et fåtall historiske bilder publisert.
 • Fotonettverk Rogaland: et samarbeid mellom offentlige og private institusjoner innen arkiv- og museumssektoren.
  • Misjonsarkivet har foreløpig bare bidratt med noen få eksempelbilder.