Oversikt over trykte kataloger

Misjonsarkivet har to hovedtyper arkivkataloger:

  • Maskinskrevne kataloger
  • Digitale kataloger - også i papirform

I tillegg har vi andre gjenfinningsmidler, og noen kan nevnes særskilt:

  • Brevregister for utvalgt korrespondanse mottatt av NMS hovedadministrasjon, med henvisning til plassering i aktuelt arkivstykke.
  • Referanser mellom utvalgte dokumenter fra Madagaskar (ca. 1867-1900) og publisert versjon i Norsk Misjonstidende.
  • Utleiekataloger for filmer distribuert av NMS Lysbilde- og filmsentral (ca. 1947-1985)

Oversikten over kataloger er å finne på vår engelske nettside. Se Catalogues.