NMS-historien i Norge og utlandet - fra tiår til tiår

Omslaget på Norsk Misjonsleksikon, Nomi Forlag, Stavanger, 1965-1967

Hovedpunkter i Det Norske Misjonsselskaps historie er å finne på vår engelske nettside.

Se NMS: timeline.

Der vises sentrale begivenheter "hjemme og ute" siden starten i 1842.

Blant annet er det en komplett oversikt over alle generalforsamlinger.

Vi tar gjerne imot forslag om tema og hendelser som kan inkluderes i tabellen.