NMS: personer og steder

Misjonsarkivet har begynt på en oversikt over personer som har vært ansatt i NMS i Norge og utlandet.

Inkludert i oversikten er også kjente gravsteder, og i den sammenheng har vi også tatt med graver for misjonærbarn i utlandet.

Listen med referanseopplysninger og et utvalg av søkekriterier er å finne på vår engelske nettside (se NMS: People & Places).

Ved å bruke knappen for "Search" uten å angi noen kriterier, vil samtlige personer vises i alfabetisk rekkefølge. Av tekniske grunner kommer etternavn som begynner på "Aa" foreløpig foran de som begynner med "A".

Gi oss beskjed dersom det oppdages feil eller dersom vi kan ha nytte av tilleggsopplysninger.