Misjonsforeninger med tilknytning til NMS

Det Norske Misjonsselskap ble grunnlagt i 1842 av utsendinger fra lokale foreninger. Siden da har det blitt etablert mange slike grupper over hele Norge, mer enn 6000 i tallet. Disse foreningene har hatt et variert medlemskap: kvinner, menn, kvinner og menn, ungdom og barn. Gjennom årene har noen foreninger blitt nedlagt. Foreninger som for tiden ikke er i aktivitet, er merket med symbolet * i kolonnen for startår.

Listen, som er å finne på vår engelske nettside (se NMS: Associations), tar sikte på å vise foreningens navn og året den ble etablert. Stedsangivelsen viser til kommunen pr. 2009, og i noen tilfeller er omtrentlige kartkoordinater inkludert.

Etter hvert vil det komme mer dokumentasjon, slik som historieberetninger og fotografier.