Nyheter

Her presenterer vi utvalgte nyheter på norsk. For øvrige nyheter, se News på vår engelske nettside.

Misjonsarkivet i VID historiske arkiv

Misjonsarkivet ble med da Misjonshøgskolen fusjonerte inn i VID vitenskapelige høgskole 1. januar 2016. Nå er vi en del av VID historiske arkiv.

 • 2016-07-01

Diplom for bidrag til Norges Dokumentarv

Sammen med 29 andre fikk Misjonsarkivet sitt diplom for innlemmelsen i Norges Dokumentarv av stiftelsesprotokollen for NMS. Dette skjedde på et arrangement i Oslo 2. desember 2014 i regi av Kulturrådet.

 • 2014-12-11

Kirkebøker fra Kina er nå på Digitalarkivet

I samarbeid med Riksarkivet og Statsarkivet i Stavanger har Misjonsarkivet nå fått anledning til å publisere kirkebøker fra Kina på Digitalarkivet. Det dreier seg om 99 protokoller, som er en del av organisasjonsarkivet fra Det Norske Misjonsselskaps virksomhet i Hunan provins i perioden 1902 til 1949. Over halvparten av materialet er allerede lagt ut, og resten vil komme på plass i løpet av høsten.

 • 2013-10-15

Det Norske Misjonsselskaps hovedadministrasjon på Arkivportalen

Vi har nå publisert viktige serier fra arkivet til NMS hovedadministrasjon i Stavanger. Den maskinskrevne katalogen er ført inn i databasen ASTA, og materialet omfatter i hovedsak perioden 1842-1920. Se visningen på Arkivportalen.

 • 2013-07-03

Støtte fra Norsk Kulturråd til kunstprosjekt i Misjonsarkivet

 • 2012-12-04

Misjonsarkivet på Wikipedia

Arkivleder Gustav Steensland deltok på skrivekurs for Wikipedia 23. november 2012, i regi av Wikimedia Norge og Norsk Kulturråd. Kurset var en del av en nasjonal dugnad i regi av Kulturrådet for utvidet bruk av Wikipedia til omtale av arkiv-, bibliotek-, kunst- og museumsinstitusjoner.

Som resultat av kurset er nå Misjonsarkivet omtalt, og artikkelen om Misjonsmuseet er redigert.

 • 2012-11-25

Bøker av Sven Wisløff Nilssen i PDF-versjon

Vi har nå skannet og publisert PDF-versjoner av tre av Sven Wisløff Nilssens bøker, utgitt 1947, 1948 og 1951. Se vår nettside for presentasjon av "printed material".

 • 2012-11-14

Materiale fra Misjonsarkivet kommer til nytte i klimaforskning

"Førsteamanuensis Jørgen Klein ved Høgskolen i Hedmark deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt som fokuserer på vær og klima i sørlige Afrika på 1800-tallet." Se interessant omtale på nettstedet forskning.no.

 • 2012-10-10

Brev og fotos fra Sigrid Valen, 1961

Et brev fra Sigrid Valen forteller blant annet om hennes foreldre, misjonærene Dorthea og Arne Valen, og om hennes bror, komponisten Fartein Valen.

Vi har laget en presentasjon av brevet og hvordan det kom til Misjonsarkivet.

 • 2012-07-20

Arkivenes dag 2011 -- Tema: "Protest"

Arkivenes dag er et årvisst arrangement i Norden, og også i år foregår det lokale arrangementet ved Statsarkivet i Stavanger.

Dato: LØRDAG 12. NOVEMBER

Tidspunkt: kl. 10-14

Sted: Bergelandsgaten 30

Misjonsarkivet deltar med et kåseri v/arkivleder Gustav Steensland: "Historien om den knivstukne andaktsboken fra Madagaskar", dvs. om martyren Rainivony.

For komplett program, se vedlagte PDF-dokument.

 • 2011-11-08

"Filmskatter online" - TV-program på NRK2 lørdag 17. september

Informasjon mottatt fra produsenten:

"Over hele Europa forsøker film- og videoarkiv å overføre gamle filmskatter til digitalt format. På den måten kan man bevare filmene for ettertiden og samtidig gjøre dem tilgjengelige på nett for alle. Men utfordringene er store, og mange små arkiver sliter. Imperial War Museum i London og Misjonsarkivet i Stavanger forsøker  begge å ta vare på sine gamle arkivskatter for nye generasjoner. Men  digitalisering av film og video krever penger og kompetanse. Imperial  War Museum satser tungt på overføring til HD. Misjonsarkivet sliter med  å finne fram i sine gamle filmer fra misjonsmarkene.
 
Turid Borgen og Hallgeir Skretting ved Universitet i Stavanger har produsert en dokumentarfilm om arkivering av gamle filmskatter som blir sendt på NRK førstkommende lørdag.  (Se nedenfor)." 

NRK2, lørdag 17.9.2011 kl. 16.25
Kunnskapskanalen: Filmskatter online

For mer informasjon om Kunnskapskanalen:
http://www.nrk.no/programmer/sider/kunnskapskanalen/

 • 2011-09-14

Møte med kulturministeren

Tirsdag 16. februar var kulturminister Anniken Huitfeldt på besøk i Stavanger for å få et bredt inntrykk av kulturlivet her i regionen. Misjonsarkivet var blant de mange kulturinstitusjonene i Rogaland som var invitert til en samling på Rogaland Teater fra kl. 1100-1300.

 • 2010-02-17

"Verd å verne" anno 1992

Med velvillig tillatelse fra Rogaland avdeling av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring har Misjonsarkivet fått anledning til å publisere en PDF-versjon av medlemsbladet "Verd å verne", 8. årgang, nr. 2, 1992. Her var fokus på Stavanger som misjonsby, og anledningen var 150-års jubileet til Det norske misjonsselskap.

 • 2009-11-16

Forskning om misjonærbarnas historie

En gruppe forskere ved Misjonshøgskolen arbeider med en antologi om misjonærbarnas historie. En av bidragsyterne er Sigmund Edland.

 • 2009-09-18

Artikkel om misjon og misjonskvinner i Oppdal

Cand. philol. Inger Marie Ruud, universitetsbibliotekar ved Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap, Universitetet i Oslo, har skrevet en artikkel om misjonsinteressen i Oppdal, Sør-Trøndelag.

 • 2008-11-25