Publications

Article by Sigmund Edland about missions in Madagascar at the end of the 19th century

Title:

"Blei Det Norske Misjonsselskap sine visjonar for arbeidet på Madagaskar hemma av teologisk strid i dei norsk‐amerikanske samarbeidskyrkjene på slutten av 1800‐talet?
[Were the visions of the Norwegian Mission Society for the work in Madagascar inhibited by theological controversies in the cooperating Norwegian‐American churches towards the end of the 19th century?]"

 • Published: 2015-02-20

A history about Christian ministry to the blind in Madagascar

Reidun Kleveland (b. 1935) has now completed a documentary history about the ministry to the blind in Madagascar. This work involved missionaries from the Norwegian Mission Society (NMS) in cooperation with staff from the Lutheran Church in Madagascar (Fiangonana Loterana Malagasy, FLM).

 • Published: 2014-10-27

Archives from local associations supporting Norwegian Mission Society

At a conference held in November 2011 by Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) in Bergen, Chief Archivist Gustav Steensland presented a paper about archival material from local associations ("misjonsforeninger") in Norway supporting the Norwegian Mission Society. The title of the paper was "Foreningsarkiver i Misjonsarkivet – ordning og anvendelse."

A slightly revised version of the paper is now available in PDF format.

 • Published: 2012-08-04

"Fram - Norsk blad for skandinaver i Syd-Afrika"

The weekly newspaper "Fram - Norsk blad for skandinaver i Syd-Afrika" was published by Den Norske Forening [the Norwegian Association] in Durban, South Africa from 1914-1954. Digital images of the volumes were produced in South Africa in 2008. In an agreement with the publisher we have been allowed to make the newspaper available on our website.

Ukeavisen "Fram - Norsk blad for skandinaver i Syd-Afrika" ble utgitt av Den Norske Forening i Durban, Sør-Afrika fra 1914-1954. Digital reproduksjon av samtlige årganger ble foretatt i Sør-Afrika i 2008. I henhold til en avtale med utgiveren har vi fått tillatelse til å gjøre avisen tilgjengelig her på vår nettside.

 • Published: 2010-01-15

Ungdomsmisjonens historie i bokform

Ingmar Areklett har vært gjest i Misjonsarkivet ved flere anledninger i sitt arbeid med jubileumsboken om Ungdomsmisjonen, en virksomhet i regi av Norges KFUK-KFUM siden 1908.

 • Published: 2008-12-12

Catalog of archives of mission societies, ecumenical organizations and Christian development aid organs in Sweden

Based on an initiative from NIME, Nordiskt Institutt för Missionsforskning och Ekumenisk Forskning [Nordic Institute for Mission research and Ecumenical research] Sven Hedenskog compiled a catalog of relevant archives, published in Uppsala in 1994 by Svenska Institutet för missionsforskning i Uppsala (ref.: Missio no 7, ISSN 1101-6701).
 • Published: 2008-08-26

"Kirkens og misjonens arkiv på Madagaskar ..."

Nils Kristian Høimyrs article, "Kirkens og misjonens arkiv på Madagaskar, oppbygging og utforming", published in 1983, is now available in PDF-format.
 • Published: 2008-02-29

"Fotografering på misjonsmarken ..."

I 1992 publiserte Nils Kristian Høimyr en artikkel i "Bildet lever!", som utgis av Norsk fotohistorisk forening. Artikkelen er nå tilgjengelig også her på vår nettside, med tillatelse fra utgiver (datert 26.02.2008).
 • Published: 2008-02-28

Historikk om den norske skolen på Madagaskar

Nå er Nils Kristian Høimyrs historieberetning om den norske skolen på Madagaskar fram til 1982 tilgjengelig her på vår nettside.

 • Published: 2008-02-28

Kolbein Espeset: "Eitt liv - mange soger : Arne Valen sitt pionérarbeid i misjonen" [One life - several sagas - the life of Arne Valen, a pioneer missionary]

With permission from Sveio Kommune - kulturkontoret and Kolbein Espeset, who have the joint copyright, we can now present Espeset's book here on our website. The book features the many facets of the life and ministry of Arne Valen, NMS missionary in Madagascar.

Med tillatelse fra Sveio Kommune - kulturkontoret og Kolbein Espeset, som sammen har copyright, kan vi nå presentere Espesets bok her på vårt nettsted. Boken tar for seg de mange aspekter ved Arne Valens liv og virke, med fokus på hans misjonærtjeneste på Madagaskar.
 • Published: 2008-01-29

Doctoral thesis about mission history in Cameroon

Tomas Sundnes Drønen sucessfully defended his PhD thesis at School of Mission and Theology 14 August 2007. Parts of the material for thesis was found in NMS Archives. The printed version also includes selected photos from the archives.

Tomas Sundnes Drønen gjorde et vellykket forsvar av sin PhD avhandling ved Misjonshøgskolen 14. August 2007. Deler av materialet for avhandlingen er funnet i NMS Arkiv. Den trykte utgaven inneholder også utvalgte fotos fra vårt arkiv.

 • Published: 2007-08-15

New book with analysis of photos from NMS Archives

Marianne Gullestad has published a book analysing mission photography, exemplified by those taken by Norwegian Missionary Society representatives in Northern Cameroon in 1920s onwards. The book appears in both English and Norwegian editions.

Marianne Gullestad har utgitt en bok som analyserer misjonsbilder, nærmere bestemt slike som er tatt av representanter for Det Norske Misjonsselskap i Nord Kamerun fra 1920-årene og framover. Boken er kommet både i engelsk og norsk utgave.
 • Published: 2007-08-14