Catalogues (printed)

This is a list of our current collection of catalogues of our archival material. The "Country" column in the table identifies the geographic region in which the archive was created. Further details about the material and its location is found in the "Contents" column. It is our aim to make the shown description of each catalogue available also in English.

# Country Title Contents
1MadagascarArkivmateriale fra tillitsmannens arkiv, Tana 1978.Arkivmateriale fra tillitsmannens og kassererens arkiv på Isoraka, Tananarive, frem til ca. 1970. 365 bokser.
2MadagascarArkivmateriale fra Nord-Synoden, 1978.Arkivmateriale fra Nordsynodens stasjoner og institusjoner 211 bokser (364-575).
3MadagascarArkivmateriale fra Midt-synoden, 1979.222 bokser (576-806) 142 bøker (522-664).
4MadagascarArkivmateriale fra Vest-Synoden, 1979.253 bokser (807-1060) 101 bøker (665-766).
5MadagascarArkivmateriale fra Øst-Synoden. Bilder, Senere innkommet. 1980.189 bokser
6Mikrofilmet materiale FLM/NMS

77 mikrofilmer som inneholder deler fra katalogene ovenfor. Katalog

7ChinaArkivet etter Det Norske Misjons- selskaps arbeid i Hunan, 1902 - 1952.

Ordnet omfatter arkivet 7,70 hm og 150 nummer hvorav 58 kassetter og 92 kirkebøker. En stor del av arkivmaterialet ble reddet ut av Kina gjennom misjonærene ved evakueringen i tiden 1949 - 1951. Den eldste delen av korrespondansen mellom hovedkontoret i Stavanger og misjonsmarken er kopier hentet fra Hovedkontorets arkiv. Ellers inneholder arkivet konferansereferater, svar- skriv, forretningsutvalgets vedtak, sirkulærer fra tilsynsmann, skriv fra generalsekretær og landsstyre, etc. Andre deler av arkivmaterialet ble ødelagt da misjonsstasjonene brant eller ble plyndret. Uordnet materiale utgjør 10 hm. Katalog, maskinskrevet versjon, 1979

8South AfricaDen Norske Kirkes Mission ved Schreuder 1872/1873 - 1976.

Journaler og kopibøker, Korrespondanse og Saks- dokumenter, Traktatbok, Regnskapsmateriale, Trykt og stensilert materiale, Fotografier. Ordnet materiale utgjør 45 bokser og 3,80 hm. Uordnet materiale utgjør 1 hm. Katalog, maskinskrevet versjon, 1979

9South AfricaSør Afrika Arkivet. 1984.

Arkivet består av materiale hjemsendt fra Sør Afrika i 1978. Arbeidet i Sør Afrika startet i 1844, men det er lite materiale fra tiden før 1877. Arkivet inneholder Brever, Korrespondanse, Kopibøker, Dagbøker, Visitas og Årsrapporter, Konferansereferater, Sirkulære, Regnskap/ Regnskapsprotokoller. Ordnet materiale utgjør 233 bokser og 19 hm. Uordnet materiale utgjør7 hm. Katalog, maskinskrevet versjon, 1984

10NorwayHjemmearkivet 1842- 1920. Katalog nr.1. 1983.Arkivet består i hovedsak av materiale fra Hoved- bestyrelsen/Hovedkontoret i Stavanger. Det inneholder Korrespondanse, Journaler for inn og utgående brev, styreprotokoller, Generalforsamlingsprotokoller, Regnskap/ Regnskapsprotokoller. Ordnet materiale utgjør 28,60 hm.
11NorwayHjemmearkivet 1920- 1970. Katalog nr.2. Generalsekretariatet.1985. 1985Inneholder fortegnelse over arkivmateriale fra Generalsekretariatet i tiden 1920 - 1970. Fortegnelse over NMS' trykte organer som er i arkivet. Ordnet materiale utgjør 22,40 hm. Uordnet materiale utgjør 5,4 hm.
12NorwayHjemmearkivet 1920- 1970. Katalog nr.3. Misjonssekretariatet. 1985.Inneholder fortegnelse over arkivmateriale fra Misjonssekretariatet 1920 - 1970. Ordnet materiale utgjør 35,90 hm. Uordnet materiale utgjør 36 hm.
13NorwayHjemmearkivet 1920- 1970. Katalog nr. 4 Hjemmesekretariatet LitteratursekretariatetInneholder fortegnelse over arkivmateriale fra Hjemme- sekretariatet og Litteratursekretariatet i tiden 1920 - 1970. Ordnet materiale utgjør 31,40 hm. Uordnet materiale utgjør 45,30 hm.
14NorwayHjemmearkivet 1920- 1970. Katalog nr. 5. Forretningsfører/ Hovedkasse, Filmsentralen, Husflidringen/ Håndarbeidsentralen, Studie- og Skolekontoret.Inneholder diverse arkivmateriale for en rekke avdelinger i NMS. Ordnet materiale utgjør 44,80 hm. Uordnet materiale utgjør 67,45 hm Katalogen utgjør 88 sider, side 251 - 339.
15CameroonKamerun arkivet.Det meste av Kamerunarkivet kommer fra tillitsmanns- arkivet i Ngaoundere. Litt fra stasjonene Mbe og Yoko, og en del innsendt av tidligere misjonærer. Arkivet fyller 40 bokser. Tilsynsmannens korrespondanse med hjemmestyret, misjonærer, offentlige etater, andre misjonærer og lignende, dagbøker, protokoller, økonomi, språk og folkeliv. Katalogen som er på 30 sider finnes på Norsk og Fransk. Ordnet materiale utgjør 4,60 hm. Uordnet materiale utgjør 12 hm.
16NorwayMisjonsskolens Arkiv 1843 - 1976. Misjonsskolen for kvinner 1900 - 1978.Misjonsskolens arkiv utgjør 104 bokser / protokoller med nummer fra 1901 til 2005. Arkivets innhold er forhandlings- / Eksamensprotokoller, Kart / Tegninger, Historien, Journaler for- og Korrespondanse, Søknader, Kopi av utg. brever, Utskrift av L.S og AU protokoller, Kullene, Regnskapsbilag / bøker, Misjonsskolen for Kvinner 1900 - 1978 utgjør 77 bokser / protokoller. (Katalogen side 25 - 36). Arkivets innhold er Protokoller, Grundregler / Statutter, Søknader / Eksamen, Brever, Regnskapsbøker / bilag, og lignende Ordnet materiale utgjør 13,20 hm. Uordnet materiale utgjør 38,60 hm.
17NorwayStavanger Krets 1846 - 1970.

Består av 367 bokser / nummer. Arkivets innhold er Forhandlingsprotokoller, Forenings- fortegnelse, Journaler, Administrasjon av virksomheten, Korrespondanse, Regnskap, Tegninger, Foreningers arkivalia, og lignende, Barne og Ungdomsrådet. Ordnet materiale utgjør 20 hm. Uordnet materiale utgjør 31 hm.

18NorwayBergen Krets 1846 - 1975.Forhandlingsprotokoller, Foreningers arkivalia, Emmissærvirksomheten, Journaler, Korrespondanse, Barne og Ungdomsrådet, Regnskapene, Eiendommene, Testamenter / Legater, Bokhandelen. Ordnet materiale utgjør 14 hm. Uordnet materiale utgjør 2,40 hm.
19NorwayDrammen Krets 1868 - 1970Består av 251 bokser / nummer. Arkivets innhold er Forhandlingsprotokoller, Årsberetninger, Journaler, Korrespondanse, Innberetninger fra Foreninger, Rådsmøter, Generalforsamlinger, Kretsmøtene, Kretsstyret, Barne og Ungdomsarbeidet, Regnskap, Foreningskartotek, Arkivalia fra foreninger. Ordnet materiale utgjør 12,10 hm. Uordnet materiale utgjør 1,50 hm.
20NorwayTromsø Krets 1845 - 1980.Arkivets innhold er Regnskap, Årsberetninger, Referater, Aksjoner, Barne og Ungdomsrådet, Dagbøker, Reiseruter, Rundskriv, Leirsteder, Foreninger, Korrespondanse, Forhandlingsprotokoller. Ordnet materiale utgjør 13,70 hm. Uordnet materiale utgjør 1,60 hm.
21NorwayBrevregister | 1844 - 1920.Innkomne brev fra misjonsmarkene.
22NorwayBrevregister || 1844 - 1920Innkomne brev fra misjonsmarkene.
23MadagascarMadagaskar Avdeling 1866 -

102 bokser. Arkivet består av forskjellige misjonærers arkiv. (Samlede) Ordnet materiale utgjør 10,10 hm. Uordnet materiale utgjør 16 hm.

24CameroonLes Archives. Missionaires du Cameroun en Norvège.Katalog nr. 15 Kamerun oversatt til fransk.
25Filmarkiv Bok nr. 1Diverse filmer, Sør Afrika, Afrika - ulike land, Madagaskar, Japan. (96 filmer)
26Filmarkiv Bok nr. 2Kina, India, Hong Kong, Norge, Kamerun, Europa - ulike land, Norge. (114 filmer)
27NorwayList of documents in the Larsen catalog of Madagascar holdings in the Mission Archives

"Lists of documents contained in the Larson catalog of the Madagascar holdings of the Hjemme-arkiv (1866-1899), by Pier M. Larson, University of Wisconsin-Madison, U.S.A.. Stavanger, 16. March 1989".  List of documents_PMLarson

28NorwayCatalog of selected Madagascar holdings in the Mission Archives

"Catalog of Madagascar holdings contained in the Hjemme-arkiv of the Norwegian Missionary Society also indicating which documents were printed in Norsk Misjonstidende, by Pier M. Larson, University of Wisconsin-Madison. Stavanger, 15. March 1989."

The paper version, volume one, contains the first 260 pages. The complete catalog is found in the PDF version, which has OCR searchable text. Catalog of documents_PMLarson

29NorwayCatalog of selected Madagascar holdings in the Mission Archives, part II

"Catalog of Madagascar holdings contained in the Hjemme-arkiv of the Norwegian Missionary Society also indicating which documents were printed in Norsk Misjonstidende, by Pier M. Larson, University of Wisconsin-Madison. Stavanger, 15. March 1989."

The paper version, volume two, contains pages 261 - 526. The complete catalog is found in the PDF version, which has OCR searchable text. See item #28 on the list of catalogs.

30MadagascarFotografier tilbake til Madagaskar. Registerdelen.2600 fotografier i 13 album pluss 4 repronegativ album. Fire register: Fotografer, Geografisk tilknytning, Personer, Stikkord. (49 katalogsider)
31MadagascarMisjonærgraver på Madagaskar. 1867 - 1994Misjonærgraver - Misjonærer og misjonærbarn som er døde på Madagaskar eller under reise til eller fra Madagaskar. 154 personer døde i Det Norske Misjonsselskaps tjeneste på Madagaskar i løpet av 127 år. 81 barnegraver (dvs. i alder 0 - 18 år) og 73 graver for voksne kvinner og menn. (90 kataqalogsider)
32ChinaKina, Misjonsstasjoner og Misjonærer. 1902 - 1951.Misjonærers arbeidssteder i Kina. En kortfattet oversikt med utgangspunkt i det enkelte arbeidssted, stasjon. Hvem som har gjort tjeneste ved stasjonen, - samt i hvilken tid vedkommende har vært der. (27 katalogsider)
33CameroonKamerunbilder på Photo CD.2000 fotografier på CD som kan brukes ved hjelp av Cumulus program. Fransk tekst. Katalog nr. 33 viser bildene som ligger inne på CD'en.
34CameroonKamerunbilder på Photo CD.Omhandler samme bilder som katalog 33, men denne katalogen er ordnet etter bildene og tekstene (overskrift) til bildene.
35NorwaySkien Krets. 1914 - 1996.Katalogen er registrert på data ved hjelp av programmet ASTA. Katalogen består av 22 arkivliste sider og utgjør 5,50 hyllemeter. Arkivet består av: A) Møtebøker/referat- protokoller, forhandlingsprotokoller. D) Dokumenter angående generalforsamling, årsmeldinger, kretsmøter og sekretærmøter. Emmisærmøter og personalsaker. E) Korrespondanse, referater og sirkulærer. F) Foreninger. G) Forskjellige arkivsaker. R) Regnskap. X) Egenproduserte trykksaker. Y) Andre utskilte arkivdeler. Z) Referansemateriale. Uordnet materiale utgjør 10,50 hm.
36NorwayØstfold Krets. 1912 - 1996.Katalogen er registrert på data ved hjelp av programmet ASTA. Katalogen består av 21 arkivliste sider og utgjør 6,50 hyllemeter. Arkivet består av: A) Møtebøker / Referatprotokoller / Forhandlingsprotokoller og lignende. B) Kopibøker. C) Journaler og overgripende registre. D) Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem. E) Korrespondanse, referater og sirkulærer. F) Forenings-. bøker. R) Regnskap. U) Foto / Film / Lydopptak X) Egenproduserte trykksaker. Program og Brosjyrer. Y) Dødsbo.Z) Referansemateriale. Uordnet materiale utgjør 1,60 hm.
37South AfricaMisjonærgraver i Sør Afrika. 1844 - 1997.Katalogen omfatter 79 misjonærgraver på Det Norske Misjonsselskaps felt i Sør Afrika fra starten i 1844 og til avslutningen på dette feltet i november 1997. Den eldste graven er fra 1868 og den yngste er fra 1976. Barnegraver er ikke kommet med. Innholdfortegnelse: Forord, Kilder, Kart over NMS's felt i Sør Afrika, Gravmonument, Navn på avdøde på misjons- feltet, Stedsregister over misjonærgraver, Salme, Bønn, Drukningsulykken i Tugela-floden.
38NorwayOslo Krets. 1846 - 1985Katalogen er registrert på data ved hjelp av programmet ASTA. Katalogen består av 116 arkivliste sider og utgjør 30,50 hyllemeter. Arkivet består av: A) Møtebøker / Referatprotokoller / Forhandlingsprotokoller og lignende. D) Saksarkiv / Generalforsamlinger / Kretsmøter / Styre- møter. E) Korrespondanse. F) Foreninger. G) Forskjellige arkivsaker. H) Hjemmearbeidere i kretsen. Q) Eiendoms- forvaltning. R) Regnskap. U) Foto. X) Egenproduserte trykksaker. Y) Andre utskilte arkivdeler.
39NorwayHedmark Krets 1846 - 1984.Katalogen er registrert på data ved hjelp av programmet ASTA. Katalogen består av 28 arkivliste sider og utgjør 5,50 hyllemeter. Arkivet består av: A) Møtebøker/ Referat- protokoller. B) Kopibøker. C) Journaler og overgripende registre. D) Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem. E) Korrespondanse. F) Foreningsbøker. H) Hjemme- arbeidere i kretsen. R) Regnskap. X) Egenproduserte trykksaker. Y) Andre utskilte arkivdeler.
40NorwayOppland Krets 1844 - 1996Katalogen er registrert på data ved hjelp av programmet ASTA. Katalogen består av 15 arkivliste sider og utgjør 2,30 hyllemeter. Arkivet består av: A) Møtebøker / Referat- protokoller / Forhandlingsprotokoller. D) Saksarkiv. F) Foreninger. R) Regnskap. U) Foto / Film / Lydopptak. X) Egenproduserte trykksaker.
41NorwayHelgeland Krets 1862 - 1992.Katalogen er registrert på data ved hjelp av programmet ASTA. Katalogen består av 5 arkivliste sider og utgjør 1,10 hyllemeter. Arkivet består av A) Møtebøker / Referat- protokoller / Forhandlingsprotokoller. D) Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem. F) Foreninger. R) Regnskap. X) Egenproduserte trykksaker. NB! Korrespondansen og andre dokumenter mangler.
42Fotoalbum NMS ArkivI denne katalogen vil du finne en oversikt over de album som er samlet inn eller er laget ved NMS Arkiv opp gjennom årene. Et stort antall album er orginale album som vi har fått overta etter tidligere misjonærer på de ulike misjonsmarker. Noen album har vi bare fått låne. De kan likevel være ført opp med eget nummer i vår oversikt. Du vil på dette nummer finne en fotostatkopi av det album det gjelder.
43NorwayBilder i Norge 1843 - 1998.Katalogen er registrert på data ved hjelp av programmet ASTA. Katalogen består av 46 arkivliste sider og utgjør 2,10 hyllemeter. Arkivet består av bilder fra General- forsamlinger, Sommerskoler, Misjonsbibelskolen, Misjonsskolen for Kvinner, Misjonsskipene Elieser og Paulus, Misjonsflyet Ansgar, Misjonsskolen, Misjonshøy- skolen og Misjonsutstillingene. Dette arkivet utgjør bare en del av Bilder i Norge.
44South AfricaBilder i Sør Afrika. 1843 - 1998.Katalogen er registrert på data ved hjelp av programmet ASTA. Katalogen består av 82 arkivliste sider og utgjør 4,00 hyllemeter. I dettet arkivet vil du finne bilder under overskriftene: Personer, Misjonærer / Sør Afrikanere, Konferanser, Steder, Folketyper, Diverse, Akvareller og Fotoalbum.
45MadagascarArne ValenKatalogen er registrert på data ved hjelp av programmet ASTA. Katalogen består av 13 Arkivliste sider og utgjør 0,40 hyllemeter. Arkivet består av E) Korrespondanse, Sirkulære, prekener, kart og regnskap. U) Bilder. X) Egenproduserte kladdebøker. 52 bøker skrevet av for det meste gassere med unntak for noen få på norsk av Arne Valen selv. Y) Trykksaker bøker og småhefter. NB! Dokumenter i seriene E, U og Y er kun tatt inn for å bli ordnet av oss i arkivet. De skal i sin helhet tilbake til Fartein Valen Museet i Valevåg.
46NorwayMøre og Romsdal Krets. 1844 - 2001.Katalogen er registrert på data ved hjelp av programmet ASTA. Katalogen består av 90 arkivliste sider og utgjør 16,30 hyllemeter. Arkivet består av: A) Møtebøker / Referat- protokoller / Forhandlingsprotokoller. C) Journaler og over- gripende registre. D) Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem. E) Korrespondanse. F) Foreninger. R) Regnskap. U) Foto / Film / Lydopptak. X) Egen- produserte trykksaker. Y) Andre utskilte arkivdeler.
47MadagascarMisjonærenes arbeidsteder på Madagaskar. 1867 - 1997.I denne boken har en gått ut fra misjonærenes arbeids- steder på Madagaskar. Det er blitt gjort rede for hvem som har arbeidet der, og hvilken tid vedkommende var der. Boken er ment som en hjelp til å tidfeste den enkelte misjonærs virke på de forskjellige arbeidssteder.( Ikke bosteder). Boken består av 203 sider.
48I tro og tjeneste.Et eksamensprosjekt i Dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø våren 2002.
49ChinaChurh Work Hunan - Kina 1902 - 1950Katalog over bildene som ble brukt i en utstilling i Kina i forbindelse med 100 års-jubileet for kirken. Bildene har norsk, engelsk og kinesisk tekst.
50ChinaChina Images 1902 - 1950700 fotografier på CD som kan brukes ved hjelp av Fotostation. Engelsk tekst. Herav 70 utstilte bilder.
51CameroonImages et Informations PCD:0324 IKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
52CameroonImages et Informations PCD:0782 IIKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
53CameroonImages et Informations PCD:0751 IIIKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
54CameroonImages et Informations PCD:0752 IVKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
55CameroonImages et Informations PCD:0418 VKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
56CameroonImages et Informations PCD:0422 VIKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
57CameroonImages et Informations PCD:0434 VIIKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
58CameroonImages et Informations PCD:2618 VIIIKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
59CameroonImages et Informations PCD:2613 IXKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
60CameroonImages et Informations PCD:3014 XKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
61CameroonImages et Informations PCD:3015 XIKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
62CameroonImages et Informations PCD:2981 XIIKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
63CameroonImages et Informations PCD:2621 XIIIKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
64CameroonImages et Informations PCD:2966 XIVKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
65CameroonImages et Informations PCD:2983 XVKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
66CameroonImages et Informations PCD:2968 XVIKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
67CameroonImages et Informations PCD:2984 XVIIKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
68CameroonImages et Informations PCD:2992 XVIIIKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
69CameroonImages et Informations PCD:2993 XIXKatalogen inneholder bilder fra CD-en.
70CameroonPresentation Vue Generale des Sujets et References des Images.
71Kartarkiv 1545 - 2000Katalogen er registrert på data ved hjelp av programmet ASTA. Katalogen består av 29 arkivlistesider og utgjør 2,20 hyllemeter. Kartene som er katalogisert i denne katalogen stammer fra ulike kilder i NMS sammenheng.