Vår målsetting er bevaring og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale fra Det Norske Misjonsselskap (NMS) og nærstående virksomheter, personer og steder.

Nyheter

Misjonsarkivet i VID historiske arkiv

Misjonsarkivet ble med da Misjonshøgskolen fusjonerte inn i VID vitenskapelige høgskole 1. januar 2016. Nå er vi en del av VID historiske arkiv.

Article by Sigmund Edland about missions in Madagascar at the end of the 19th century

Title:

"Blei Det Norske Misjonsselskap sine visjonar for arbeidet på Madagaskar hemma av teologisk strid i dei norsk‐amerikanske samarbeidskyrkjene på slutten av 1800‐talet?
[Were the visions of the Norwegian Mission Society for the work in Madagascar inhibited by theological controversies in the cooperating Norwegian‐American churches towards the end of the 19th century?]"

Diplom for bidrag til Norges Dokumentarv

Sammen med 29 andre fikk Misjonsarkivet sitt diplom for innlemmelsen i Norges Dokumentarv av stiftelsesprotokollen for NMS. Dette skjedde på et arrangement i Oslo 2. desember 2014 i regi av Kulturrådet.

Avlevering og deponering

Avtaler og kontrakter når Misjonsarkivet mottar materiale er et viktig anliggende. På  basis av standardversjoner mottatt fra Statsarkivet i Stavanger, har vi utarbeidet kontrakter for både avlevering og deponering av arkivmateriale hos oss.

Les mer

Regler og retningslinjer

Lover, forskrifter og andre bestemmelser for behandling og bruk av arkivmateriale

[under utarbeidelse]

Les mer

Gjenfinningsmidler

Enhver som bygger opp et arkiv eller samler dokumenter (tekst, bilder, film, osv.) for et eller annet formål, vil ha behov for hjelpemidler til å finne fram i materialet.

Her vil vi vise til Misjonsarkivets gjenfinningsmidler, men også komme med forslag til hvordan arkivskapere (virksomheter og enkeltpersoner) kan utarbeide egnede gjenfinningsmidler.

Les mer

Ordning av arkiv

Systematisering og registrering av verdifullt materiale

[under utarbeidelse]

Les mer

Oppbevaring og konservering

Krav til emballasje og lagringsforhold

[under utarbeidelse]

Les mer

Ressurser for slektsforskning

Misjonsarkivets nettsider inneholder utvalgte personopplysninger og viser noen familierelasjoner. Bortsett fra i de tilfeller vi har inngått avtaler med nålevende personer, inneholder våre lister bare informasjon om avdøde personer.

Den viktigste kilden til informasjon er å finne på siden NMS: People & Places.

Les mer