Our aim is to preserve and make available archival material from the Norwegian Mission Society (NMS) and related ministries, people and places.

News

Parish registers from China available at the Digital Archives of Norway

In partnership with the National Archives of Norway and the regional State Archives in Stavanger the Mission Archives has now published parish records from China at the Digital Archives. A total of 99 protocols will be available. The material is from the collection of records from the work of the Norwegian Mission Society in the province of Hunan from 1902 until 1949.

Kirkebøker fra Kina er nå på Digitalarkivet

I samarbeid med Riksarkivet og Statsarkivet i Stavanger har Misjonsarkivet nå fått anledning til å publisere kirkebøker fra Kina på Digitalarkivet. Det dreier seg om 99 protokoller, som er en del av organisasjonsarkivet fra Det Norske Misjonsselskaps virksomhet i Hunan provins i perioden 1902 til 1949. Over halvparten av materialet er allerede lagt ut, og resten vil komme på plass i løpet av høsten.

List of NMS associations in the Bergen region as of 1913

A document marked "Landa" [i.e. the author or a collector] has the title: "Oversikt over skipingsåret for eindel misjonsforeninger i Bergen krets. (Frå årsmeldingane 1911-1913)". It is enclosed here as PDF.