Our aim is to preserve and make available archival material from the Norwegian Mission Society (NMS) and related ministries, people and places.

News

Diplom for bidrag til Norges Dokumentarv

Sammen med 29 andre fikk Misjonsarkivet sitt diplom for innlemmelsen i Norges Dokumentarv av stiftelsesprotokollen for NMS. Dette skjedde på et arrangement i Oslo 2. desember 2014 i regi av Kulturrådet.

UNESCO Memory of the World: protokollen fra stiftelsen av Det Norske Misjonsselskap i 1842

Kulturrådet er sekretariat for komiteen for nominasjoner til Norges dokumentarv, som er en del av UNESCOs Memory of the World-register. I 2014 ble protokollen fra stiftelsen av Det Norske Misjonsselskap (NMS) i Stavanger i 1842 nominert og innlemmet i Norges dokumentarv.

UNESCO Memory of the World: the protocol from the founding of the Norwegian Mission Society in 1842

The Arts Council Norway is the secretariat for the Norwegian committee for UNESCO Memory of the World. In 2014 the protocol containing the minutes from the founding of Norwegian Mission Society (NMS) in 1842 was nominated and included in "Norges dokumentarv", i.e. the Norwegian Memory of the World register.