Our aim is to preserve and make available archival material from the Norwegian Mission Society (NMS) and related ministries, people and places.

News

Article by Sigmund Edland about missions in Madagascar at the end of the 19th century

Title:

"Blei Det Norske Misjonsselskap sine visjonar for arbeidet på Madagaskar hemma av teologisk strid i dei norsk‐amerikanske samarbeidskyrkjene på slutten av 1800‐talet?
[Were the visions of the Norwegian Mission Society for the work in Madagascar inhibited by theological controversies in the cooperating Norwegian‐American churches towards the end of the 19th century?]"

Diplom for bidrag til Norges Dokumentarv

Sammen med 29 andre fikk Misjonsarkivet sitt diplom for innlemmelsen i Norges Dokumentarv av stiftelsesprotokollen for NMS. Dette skjedde på et arrangement i Oslo 2. desember 2014 i regi av Kulturrådet.

UNESCO Memory of the World: protokollen fra stiftelsen av Det Norske Misjonsselskap i 1842

Kulturrådet er sekretariat for komiteen for nominasjoner til Norges dokumentarv, som er en del av UNESCOs Memory of the World-register. I 2014 ble protokollen fra stiftelsen av Det Norske Misjonsselskap (NMS) i Stavanger i 1842 nominert og innlemmet i Norges dokumentarv.