Aktuelt & nyheter

Dagsseminar om funksjonshemming og teologi

Velkommen til høstens dagsseminar om funksjonshemming og teologi på Misjonshøgskolen, tirsdag 8. desember.

Doktordisputas om disippelvokabular

Cand. theol. Knut Tveitereid har gjort en undersøkelse av norske kristne ungdomsorganisasjoners bruk av disippelvokabular. 28. november forsvarte han avhandlingen for PhD-graden ved Misjonshøgskolen.

Tilsetting av nye ledere i VID vitenskapelige høgskole

Det er tilsatt to nye direktører i VID, i tillegg til konstituering av prorektor.

Studentbyen Stavanger

Stavanger kalles gjerne oljebyen, og det er på mange måter en riktig betegnelse. Oljedirektoratet og flere andre større olje- og energiselskaper har sine hovedkontor her. Men Stavanger er likevel mye mer enn "oljå".

Les mer

Studentlivet på campus

Mye er tilrettelagt for at du som student skal trives både faglig og sosialt. Studieårene handler ikke bare om fag, men også om personlig modning og utvikling.

Les mer

Spørsmål om studier/søknad?

Inger Brit Haugen - studieveileder/opptaksleder 

Trefftider: mand.-torsd. Kl. 09-11

Tlf: 51 51 62 24
e-post: inger.brit.haugen@mhs.no

Sissel Gjøvikli - studieveileder/eksamen

Kontaktperson for årsstudium K/RLE, bachelor i religion, kultur og globalisering (BRKG), bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling (BKLM), bachelor i teologi (BTEOL), master i teologi (MTEOL) og erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid (MIKA).

Sissel er også kontaktperson for spørsmål angående eksamen. 

Trefftider: mand.-fred. kl. 12-14

tlf: 51 51 62 33
e-post: sissel.gjovikli@mhs.no

Maria Tendenes - studieveileder/internasjonalisering

Kontaktperson for årsstudium samfunnsfag, årsstudium interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid (IKGS), bachelor i samfunnsfag(BSAMF) og master i globale studier (MGS)

Maria er også kontaktperson for utvekslingsstudier og delstudier i utlandet. 


tlf: 51 51 62 82
e-post: maria.tendenes@mhs.no

Trefftider: mand.-tors. kl 10-12

 

Besøks- og postadresse:
Misjonshøgskolen
Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

Google kart

Telefon: 51 51 62 10

post@mhs.no

Et globalt knutepunkt

Misjonshøgskolen er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i en komplisert og verdensomspennende vev av ulike knutepunkter. Hos oss knyttes nord og sør, øst og vest sammen.

Les mer

Søknadsprosedyrer

Søknad utfylles elektronisk på Samorda Opptak.

Søknadsfrist er 15. april for følgende studier:

Lokal søknad om opptak til masterstudier via Misjonshøgskolens egen Søknadsweb.

Søknadsfrister er publisert på Søknadsweb, normalt 15.mai for fulltidsstudier.

Studiene på MHS gir en bred innsikt i antropolgi og kommunikasjon gjennom masterprogrammet i Globale Studier.Utenom timene opplever jeg hyggelige og imøtekommende ansatte, studenter med et åpent sinn og flott norsk natur!

EunJu Cho from South Korea, Master of Global Studies

MHS video

Se denne og flere videoer på MHS sin YouTube-kanal

Kalender

Ma. 30. nov. – 4. des.

Eksamensuke

On. 2. des. 12:00
► Rom 223

AMU

On. 2. des. 13:30
► Rom 223

FU

Fr. 18. des. 12:00
► Kampen kirke

Julegudstjeneste