Aktuelt & nyheter

Påskegudstjeneste og påskelunsj 22. april

Studenter og ansatte inviteres til påskegudstjeneste 22. april kl. 11.05 i MHS Aula. Like etter gudstjenesten serveres det påskelunsj (fri) i Kafe Misjonæren. Velkommen til feiring og fellesskapsmåltid!

  • 11. april. 2014

Nettstudium i trosopplæring

Det teologiske Menighetsfakultet (MF) og Misjonshøgskolen (MHS) har sammen utarbeidet et grunnstudium i trosopplæring som er tilpasset Plan for trosopplæring i Den norske kirke.

En dannelsesreise til Roma?

Professor Torstein Jørgensen tar deg med på en dannelsesreise til Roma. Gjennom kilder og litteratur vil du på kurset følge et utvalg historiske veier tilbake til Roma, og du vil fordype deg i viktige sider ved utformingen av vår felleseuropeiske kulturelle og religiøse arv. Kurset består både av en forelesningsserie og én ukes ekskursjon til Roma. 

Les mer her.

  • 20. mars. 2014

Studentbyen Stavanger

Stavanger kalles gjerne oljebyen, og det er på mange måter en riktig betegnelse. Oljedirektoratet og flere andre større olje- og energiselskaper har sine hovedkontor her. Men Stavanger er likevel mye mer enn "oljå".

Les mer

Studentlivet på campus

Mye er tilrettelagt for at du som student skal trives både faglig og sosialt. Studieårene handler ikke bare om fag, men også om personlig modning og utvikling.

Les mer

Spørsmål om studier/søknad?

Inger Brit Haugen - studieveileder/opptaksleder 

Trefftider: mand.-torsd. Kl. 09-11

Tlf: 51 51 62 24
e-post: inger.brit.haugen@mhs.no

Sissel Gjøvikli - studieveileder

Kristendom,- og religionsfaglige studieprogram, samt erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid

Trefftider: mand.-fred. kl. 12-14

tlf: 51 51 62 33
e-post: sissel.gjovikli@mhs.no

Karina Sanni - studieveileder

Kultur,- og samfunnsfaglige studieprogram, samt mastergraden i globale studier 

Trefftider: mand.-tors. kl 12-14 

tlf: 51 51 62 82

e-post: karina.sanni@mhs.no

Maria Tendenes - studieveileder

Kultur,- og samfunnsfaglige studieprogram, samt mastergraden i globale studier 


tlf: 51 51 62 82
e-post: maria.tendenes@mhs.no

 

Besøks- og postadresse:
Misjonshøgskolen
Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

Google kart

Telefon: 51 51 62 10
Telefax: 51 51 62 25
post@mhs.no

Et globalt knutepunkt

Misjonshøgskolen er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i en komplisert og verdensomspennende vev av ulike knutepunkter. Hos oss knyttes nord og sør, øst og vest sammen.

Les mer

Søknadsprosedyrer

Søknad utfylles elektronisk på Samorda Opptak.

Søknadsfrist er 15. april for følgende studier:

Lokal søknad om opptak til masterstudier via Misjonshøgskolens egen Søknadsweb.

Søknadsfrister er publisert på Søknadsweb, normalt 15.mai for fulltidsstudier.

Jeg hadde lyst til å studere videre i Stavanger, og det har vært bra. MHS har gode forelesere. Jeg har lyst til å jobbe med og i en menighet.

Johannes Vålandsmyr

MHS video

Se denne og flere videoer på MHS sin YouTube-kanal

Kalender

On. 23. april 08:00

Stabsseminar

Fr. 25. april 12:00
► 223

Høgskolestyre

On. 30. april 08:15
► 223

Utdanningsutvalg

On. 7. – 9. mai
► Conference: Disability, Illness and Religion

Conference: Disability, Illness and Religion