Aktuelt & nyheter

Nettstudium våren 2015: Barn og unge i trosopplæringen

Nå er det mulig å melde seg på det nettbaserte emnet Barn og unge i trosopplæringen som foreleses våren 2015.

Utlysning: PhD stipendiatstillinger i misjonsteologi og religionsstudier

Misjonshøgskolen starter 1. august 2015 et forskningsprosjekt, hvor det undersøkes hvordan immigranter til Norge etablerer og skaper mening i møte med det norske velferdssamfunnet og de norske, kristne tradisjonene. 

Utlysning: PhD/postdoktor stipendiatstilling i global kirkehistorie

Misjonshøgskolen starter 1. august 2015 et forskningsprosjekt, hvor det kinesisk-norske møtet, som fant sted i forbindelse med Det Norske Misjonsselskaps (NMS) virksomhet i Hunan-provinsen i Kina i perioden 1902–1951, undersøkes. 

Studentbyen Stavanger

Stavanger kalles gjerne oljebyen, og det er på mange måter en riktig betegnelse. Oljedirektoratet og flere andre større olje- og energiselskaper har sine hovedkontor her. Men Stavanger er likevel mye mer enn "oljå".

Les mer

Studentlivet på campus

Mye er tilrettelagt for at du som student skal trives både faglig og sosialt. Studieårene handler ikke bare om fag, men også om personlig modning og utvikling.

Les mer

Spørsmål om studier/søknad?

Inger Brit Haugen - studieveileder/opptaksleder 

Trefftider: mand.-torsd. Kl. 09-11

Tlf: 51 51 62 24
e-post: inger.brit.haugen@mhs.no

Sissel Gjøvikli - studieveileder

Kristendom,- og religionsfaglige studieprogram, samt erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid

Trefftider: mand.-fred. kl. 12-14

tlf: 51 51 62 33
e-post: sissel.gjovikli@mhs.no

Karina Sanni - studieveileder

Kultur,- og samfunnsfaglige studieprogram, samt mastergraden i globale studier 

Trefftider: mand.-tors. kl 12-14 

tlf: 51 51 62 82

e-post: karina.sanni@mhs.no

Maria Tendenes - studieveileder

Kultur,- og samfunnsfaglige studieprogram, samt mastergraden i globale studier 


tlf: 51 51 62 82
e-post: maria.tendenes@mhs.no

 

Besøks- og postadresse:
Misjonshøgskolen
Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

Google kart

Telefon: 51 51 62 10

post@mhs.no

Et globalt knutepunkt

Misjonshøgskolen er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i en komplisert og verdensomspennende vev av ulike knutepunkter. Hos oss knyttes nord og sør, øst og vest sammen.

Les mer

Søknadsprosedyrer

Søknad utfylles elektronisk på Samorda Opptak.

Søknadsfrist er 15. april for følgende studier:

Lokal søknad om opptak til masterstudier via Misjonshøgskolens egen Søknadsweb.

Søknadsfrister er publisert på Søknadsweb, normalt 15.mai for fulltidsstudier.

Studiene på MHS gir en bred innsikt i antropolgi og kommunikasjon gjennom masterprogrammet i Globale Studier.Utenom timene opplever jeg hyggelige og imøtekommende ansatte, studenter med et åpent sinn og flott norsk natur!

EunJu Cho from South Korea, Master of Global Studies

MHS video

Se denne og flere videoer på MHS sin YouTube-kanal

MHS i media

Kvinnehistorie med nytt blikk

27. november 2014

Lettere å få jobb med utenlandsk navn

19. november 2014

Religion og bistand

4. november 2014

10 års historie - 1000 års fremtid?

1. november 2014

Kalender

On. 3. des. 14:15

Arbeidsmiljøutvalg

Fr. 5. des. 12:00

Høgskolestyre

On. 10. des. 12:15

Forskningsutvalg

Fr. 19. des. 12:00

Julegudstjeneste i Kampen kirke