Aktuelt & nyheter

Doktordisputas om moralforståelse i kinesisk skole- og kirkeliv

Mag.Theol. Meiken Buchholz (Tyskland) har gjort en undersøkelse av moralforståelse i kinesisk skole- og kirkeliv, og onsdag 11. februar forsvarer hun undersøkelsen for ph.d.-graden ved Misjonshøgskolen.

Utviklingsstudier og diakoni våren 2015

Misjonshøgskolen har også i 2015 gleden av å tilby misjonærforberende utdanning. Utdanningen kan tas separat, men emnet Utviklingsstudier og diakoni kan også inngå som en fordypning i en erfaringsbasert mastergrad i Interkulturelt arbeid (MIKA) ved MHS.

Alumnidagen 2015

Misjonshøgskolen arrangerer også i 2015 Alumni-dag. 

Studentbyen Stavanger

Stavanger kalles gjerne oljebyen, og det er på mange måter en riktig betegnelse. Oljedirektoratet og flere andre større olje- og energiselskaper har sine hovedkontor her. Men Stavanger er likevel mye mer enn "oljå".

Les mer

Studentlivet på campus

Mye er tilrettelagt for at du som student skal trives både faglig og sosialt. Studieårene handler ikke bare om fag, men også om personlig modning og utvikling.

Les mer

Spørsmål om studier/søknad?

Inger Brit Haugen - studieveileder/opptaksleder 

Trefftider: mand.-torsd. Kl. 09-11

Tlf: 51 51 62 24
e-post: inger.brit.haugen@mhs.no

Sissel Gjøvikli - studieveileder

Kontaktperson for årsstudium K/RLE, bachelor i religion, kultur og globalisering (BRKG), bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling (BKLM), bachelor i teologi (BTEOL), master i teologi (MTEOL) og erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid (MIKA).

Trefftider: mand.-fred. kl. 12-14

tlf: 51 51 62 33
e-post: sissel.gjovikli@mhs.no

Karina Sanni - studieveileder

Kontaktperson for årstudium i samfunnsfag, årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid (IKGS), bachelor i samfunnsfag (BSAMF) og master i globale studier (MGS)

Trefftider: mand.-tors. kl 12-14 

tlf: 51 51 62 82

e-post: karina.sanni@mhs.no

Maria Tendenes - studieveileder

Kontaktperson for årsstudium samfunnsfag, årsstudium interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid (IKGS), bachelor i samfunnsfag(BSAMF) og master i globale studier (MGS)


tlf: 51 51 62 82
e-post: maria.tendenes@mhs.no

 

Besøks- og postadresse:
Misjonshøgskolen
Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

Google kart

Telefon: 51 51 62 10

post@mhs.no

Et globalt knutepunkt

Misjonshøgskolen er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i en komplisert og verdensomspennende vev av ulike knutepunkter. Hos oss knyttes nord og sør, øst og vest sammen.

Les mer

Søknadsprosedyrer

Søknad utfylles elektronisk på Samorda Opptak.

Søknadsfrist er 15. april for følgende studier:

Lokal søknad om opptak til masterstudier via Misjonshøgskolens egen Søknadsweb.

Søknadsfrister er publisert på Søknadsweb, normalt 15.mai for fulltidsstudier.

I started my studies at the MHS in August 2012. It was my first time in Europe. I had read about the expected culture shock of which I was quite worried. The warm reception the international student office offered and the special Mentor system MHS had in place saved the situation. My worries and the whole idea of culture shock and difficulty of settling in and integrating was debunked at my first day at MHS.

Mary Achiro

MHS video

Se denne og flere videoer på MHS sin YouTube-kanal

Kalender

Ti. 3. feb. 11:30
► Kafé Misjonæren

Community Lunch

On. 4. feb. 08:15

Møte i avdeling for ressurser

On. 4. feb. 12:15

Læringsmiljøutvalg

Ma. 16. – 22. feb.

Studieuke