Aktuelt & nyheter

Nytt Høgskolestyre ved MHS

MHS' nye Høgskolestyre var fredag 12. september samlet til styreseminar og det første styremøtet i perioden. 

MHS utlyser ledig stilling i biblioteket

Biblioteket ved MHS søker etter en person til en 50 % stilling som bibliotekar / spesialbibliotekar.

Utlysning: Stillinger som PhD-stipendiat og postdoc i bibelvitenskap

Misjonshøgskolen starter 1. januar 2015 et treårig forskningsprosjekt på folkelig bibeltolkning hos maasaifolket i Øst-Afrika. Knyttet til prosjektet utlyses én stilling som PhD-stipendiat og én som postdoc, begge i bibelvitenskap og begge med oppstart 1. januar 2015.

Studentbyen Stavanger

Stavanger kalles gjerne oljebyen, og det er på mange måter en riktig betegnelse. Oljedirektoratet og flere andre større olje- og energiselskaper har sine hovedkontor her. Men Stavanger er likevel mye mer enn "oljå".

Les mer

Studentlivet på campus

Mye er tilrettelagt for at du som student skal trives både faglig og sosialt. Studieårene handler ikke bare om fag, men også om personlig modning og utvikling.

Les mer

Spørsmål om studier/søknad?

Inger Brit Haugen - studieveileder/opptaksleder 

Trefftider: mand.-torsd. Kl. 09-11

Tlf: 51 51 62 24
e-post: inger.brit.haugen@mhs.no

Sissel Gjøvikli - studieveileder

Kristendom,- og religionsfaglige studieprogram, samt erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid

Trefftider: mand.-fred. kl. 12-14

tlf: 51 51 62 33
e-post: sissel.gjovikli@mhs.no

Karina Sanni - studieveileder

Kultur,- og samfunnsfaglige studieprogram, samt mastergraden i globale studier 

Trefftider: mand.-tors. kl 12-14 

tlf: 51 51 62 82

e-post: karina.sanni@mhs.no

Maria Tendenes - studieveileder

Kultur,- og samfunnsfaglige studieprogram, samt mastergraden i globale studier 


tlf: 51 51 62 82
e-post: maria.tendenes@mhs.no

 

Besøks- og postadresse:
Misjonshøgskolen
Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

Google kart

Telefon: 51 51 62 10
Telefax: 51 51 62 25
post@mhs.no

Et globalt knutepunkt

Misjonshøgskolen er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i en komplisert og verdensomspennende vev av ulike knutepunkter. Hos oss knyttes nord og sør, øst og vest sammen.

Les mer

Søknadsprosedyrer

Søknad utfylles elektronisk på Samorda Opptak.

Søknadsfrist er 15. april for følgende studier:

Lokal søknad om opptak til masterstudier via Misjonshøgskolens egen Søknadsweb.

Søknadsfrister er publisert på Søknadsweb, normalt 15.mai for fulltidsstudier.

Undervisningen her er veldig givende. Får utrolig mye ut av den, og det er gøy med inspirerte lærere. Det er tydelig at lærene selv synes fagene er veldig spennende, og da blir alltid forelesningene bedre.

Cecilie Møskeland

MHS video

Se denne og flere videoer på MHS sin YouTube-kanal

Kalender

On. 24. sep. 09:15

Læringsmiljøutvalg

On. 24. sep. 09:15

Avdelingsmøte Forskning og Utdanning

On. 24. sep. 13:15

Forskningsutvalg

Ti. 30. sep.
► MHS Aula

Lærerkveld