Aktuelt & nyheter

Nettstudium våren 2016: Barn og unge i trosopplæringen

Har du et engasjement for arbeid blant barn og unge, og ønsker du å bli bedre rustet til å delta i kirkens trosopplæringsvirksomhet? Har du lyst til å arbeide med faglige spørsmål knyttet til Bibel, tro, tradisjon og læring?

Hva skal den nye høgskolen hete?

I forbindelse med fusjon av Høgskolen Betanien, Haraldsplass diakonale høgskole, Diakonhjemmet Høgskole og Misjonshøgskolen inviteres du til å komme med gode navneforslag til den nye høgskolen.

Doktordisputas om kirkevekst i Peru

Amador Israel Caviedes Mandujano, M.Phil., har gjort en undersøkelse av kirkevekst i et protestantisk kirkesamfunn i Lima, Peru, og onsdag 10. juni forsvarer han undersøkelsen for ph.d.-graden ved Misjonshøgskolen.

Studentbyen Stavanger

Stavanger kalles gjerne oljebyen, og det er på mange måter en riktig betegnelse. Oljedirektoratet og flere andre større olje- og energiselskaper har sine hovedkontor her. Men Stavanger er likevel mye mer enn "oljå".

Les mer

Studentlivet på campus

Mye er tilrettelagt for at du som student skal trives både faglig og sosialt. Studieårene handler ikke bare om fag, men også om personlig modning og utvikling.

Les mer

Spørsmål om studier/søknad?

Inger Brit Haugen - studieveileder/opptaksleder 

Trefftider: mand.-torsd. Kl. 09-11

Tlf: 51 51 62 24
e-post: inger.brit.haugen@mhs.no

Sissel Gjøvikli - studieveileder

Kontaktperson for årsstudium K/RLE, bachelor i religion, kultur og globalisering (BRKG), bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling (BKLM), bachelor i teologi (BTEOL), master i teologi (MTEOL) og erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid (MIKA).

Trefftider: mand.-fred. kl. 12-14

tlf: 51 51 62 33
e-post: sissel.gjovikli@mhs.no

Karina Sanni - studieveileder

Kontaktperson for årstudium i samfunnsfag, årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid (IKGS), bachelor i samfunnsfag (BSAMF) og master i globale studier (MGS)

Trefftider: mand.-tors. kl 12-14 

tlf: 51 51 62 82

e-post: karina.sanni@mhs.no

Maria Tendenes - studieveileder

Kontaktperson for årsstudium samfunnsfag, årsstudium interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid (IKGS), bachelor i samfunnsfag(BSAMF) og master i globale studier (MGS)


tlf: 51 51 62 82
e-post: maria.tendenes@mhs.no

 

Besøks- og postadresse:
Misjonshøgskolen
Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

Google kart

Telefon: 51 51 62 10

post@mhs.no

Et globalt knutepunkt

Misjonshøgskolen er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i en komplisert og verdensomspennende vev av ulike knutepunkter. Hos oss knyttes nord og sør, øst og vest sammen.

Les mer

Søknadsprosedyrer

Søknad utfylles elektronisk på Samorda Opptak.

Søknadsfrist er 15. april for følgende studier:

Lokal søknad om opptak til masterstudier via Misjonshøgskolens egen Søknadsweb.

Søknadsfrister er publisert på Søknadsweb, normalt 15.mai for fulltidsstudier.

MHS has many nice people around who will guide you through what is going on if you look lost. I like the Lunch time, even if I don‘t eat we just meet at the cafeteria and talk.The international student community is amazing. We have grown together like a big family. I feel like I get to know countries and cultures all over the world, and not just beautiful Norway.

Janina Bufe, Erasmus exchange student

MHS video

Se denne og flere videoer på MHS sin YouTube-kanal

Kalender

On. 27. mai 12:15

Forskningsutvalg

Fr. 5. juni 12:00

Høgskolestyre

On. 10. juni 08:15

Utdanningsutvalg

On. 10. juni 09:00

Generalforsamling MHS AS