Aktuelt & nyheter

Kurs med studietur

MHS arrangerer to kurs med studietur høsten 2015

Doktordisputas om reformert, skolastisk kristologi

Teol.kand. Stefan Lindholm (Sverige) har gjort en undersøkelse av reformert, skolastisk kristologi, og fredag 8. mai forsvarer han undersøkelsen for ph.d.-graden ved Misjonshøgskolen.

På besøk hos NMS

Onsdag 3. februar var en liten delegasjon med 11 masterstudenter og PHD-kandidater og to ansatte fra MHS på besøk hos Det Norske Misjonsselskap (NMS).

Studentbyen Stavanger

Stavanger kalles gjerne oljebyen, og det er på mange måter en riktig betegnelse. Oljedirektoratet og flere andre større olje- og energiselskaper har sine hovedkontor her. Men Stavanger er likevel mye mer enn "oljå".

Les mer

Studentlivet på campus

Mye er tilrettelagt for at du som student skal trives både faglig og sosialt. Studieårene handler ikke bare om fag, men også om personlig modning og utvikling.

Les mer

Spørsmål om studier/søknad?

Inger Brit Haugen - studieveileder/opptaksleder 

Trefftider: mand.-torsd. Kl. 09-11

Tlf: 51 51 62 24
e-post: inger.brit.haugen@mhs.no

Sissel Gjøvikli - studieveileder

Kontaktperson for årsstudium K/RLE, bachelor i religion, kultur og globalisering (BRKG), bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling (BKLM), bachelor i teologi (BTEOL), master i teologi (MTEOL) og erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid (MIKA).

Trefftider: mand.-fred. kl. 12-14

tlf: 51 51 62 33
e-post: sissel.gjovikli@mhs.no

Karina Sanni - studieveileder

Kontaktperson for årstudium i samfunnsfag, årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid (IKGS), bachelor i samfunnsfag (BSAMF) og master i globale studier (MGS)

Trefftider: mand.-tors. kl 12-14 

tlf: 51 51 62 82

e-post: karina.sanni@mhs.no

Maria Tendenes - studieveileder

Kontaktperson for årsstudium samfunnsfag, årsstudium interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid (IKGS), bachelor i samfunnsfag(BSAMF) og master i globale studier (MGS)


tlf: 51 51 62 82
e-post: maria.tendenes@mhs.no

 

Besøks- og postadresse:
Misjonshøgskolen
Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

Google kart

Telefon: 51 51 62 10

post@mhs.no

Et globalt knutepunkt

Misjonshøgskolen er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i en komplisert og verdensomspennende vev av ulike knutepunkter. Hos oss knyttes nord og sør, øst og vest sammen.

Les mer

Søknadsprosedyrer

Søknad utfylles elektronisk på Samorda Opptak.

Søknadsfrist er 15. april for følgende studier:

Lokal søknad om opptak til masterstudier via Misjonshøgskolens egen Søknadsweb.

Søknadsfrister er publisert på Søknadsweb, normalt 15.mai for fulltidsstudier.

Studiene på MHS gir en bred innsikt i antropolgi og kommunikasjon gjennom masterprogrammet i Globale Studier.Utenom timene opplever jeg hyggelige og imøtekommende ansatte, studenter med et åpent sinn og flott norsk natur!

EunJu Cho from South Korea, Master of Global Studies

MHS video

Se denne og flere videoer på MHS sin YouTube-kanal

Kalender

Ma. 27. april – 3. mai

Studieuke

On. 29. april 08:15

Utdanningsutvalg

On. 6. mai 12:15

Læringsmiljøutvalg

On. 13. mai 08:15

Fagdag for undervisningspersonalet